Biuletyn Ambasady KRLD

Stały przedstawiciel KRLD przy ONZ wysłał list do Sekretarza Generalnego ONZ

Pjongjang, 23 marca (KCNA) — Stały przedstawiciel KRLD przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wysłał w środę list do Sekretarza Generalnego ONZ w związku z faktem, że sytuacja na Półwyspie Koreańskim sięgnęła krawędzi wojny, z powodu organizowanych przez USA i południowokoreański reżim największych w historii wspólnych ćwiczeń wojskowych.

Szczegółowo opisując skalę i cel tych niebezpiecznych prób wojennych urządzanych przez USA i południowokoreańskie wojenne siły, odniósł się w liście do faktu, że 6 marca KRLD wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w celu przedyskutowania kwestii amerykańsko-południowokoreańskich wspólnych ćwiczeń wojskowych, ale do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.

Kontynuował:

RB ONZ, która widzi problem w zwykłych ćwiczeniach wojskowych prowadzonych przez nasze wojsko na naszej ziemi, uporczywie odrzuca nasze wezwania do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie agresywnych wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei południowej. To skrajny szczyt niesprawiedliwości i podwójnych standardów oraz haniebna stronniczość.

Środki podejmowane w celu wzmacniania narodowych sił militarnych na naszej ziemi, wodach i w przestrzeni powietrznej to normalne środki samoobrony, których zadaniem jest ochrona suwerenności naszego kraju w sytuacji stałego zagrożenia nuklearnego i szantażu płynącego ze Stanów Zjednoczonych.

My, jak również kraje sąsiednie, jesteśmy głęboko zaniepokojeni agresywnym charakterem amerykańsko-południowokoreańskich wspólnych ćwiczeń wojskowych i stwarzanym przez nie niebezpieczeństwem.

To jednogłośny wniosek sprawiedliwej społeczności międzynarodowej, że te obecnie trwające największe w historii ćwiczenia wojny nuklearnej są główną przyczyną zmuszającą KRLD do podejmowania najbardziej stanowczego przeciwdziałania.

Zwracam się do Pana z prośbą o skierowanie uwagi Rady Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z Artykułem 99 Karty ONZ, na kwestię trwających wysoce niebezpiecznych amerykańsko-południowokoreańskich wspólnych ćwiczeń wojskowych, które są oczywistym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Uważam, że jest to zgodne nie tylko z wymaganiami Karty ONZ, ale również z misją Sekretariatu ONZ , którego linią życia są bezstronność i niezależność.

Wyrażam nadzieję, że Pan, który przysięgał dochować dochować wierności Karcie ONZ, pozytywnie rozpatrzy i odpowie na nasz szczery apel.