Pjongjang, 14 lipca (KCNA) — Stały przedstawiciel KRLD przy Biurze ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie, udzielił wywiadu dziennikarzom stałej misji KRLD, w środę.

Obecni byli dziennikarze z Chin, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych krajów oraz związani z tematem urzędnicy.

Stały przedstawiciel powiedział, że likwidacja nielegalnego “Dowództwa ONZ” jest warunkiem niezbędnym dla rozbrojenia napięcia oraz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Wyjaśniając dlaczego KRLD ponownie podkreśla konieczność likwidacji “Dowództwa ONZ“, powiedział:

Po pierwsze, niebezpieczeństwo wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim wzrasta z powodu związanego ze strukturą “Dowództwa ONZ“.

Patrząc wstecz i analizując sytuację jaka panowała na półwyspie w marcu i kwietniu, doszliśmy do ważnego wniosku, że dowództwo jest głównym czynnikiem stwarzającym niebezpieczeństwo.

Jeśli USA przeprowadzi wspólne ćwiczenia wojskowe w sierpniu, to Półwysep Koreański ponownie znajdzie się w nieprzewidywalnej katastrofalnej fazie.

KRLD ponownie stanowczo wzywa do likwidacji “Dowództwa ONZ” w dniu 27 lipca, 60 rocznicę zawarcia zawieszenia broni.

Po drugie, “Dowództwo ONZ” podżega do konfrontacji militarnej między mocarstwami regionu Azji i Pacyfiku.

Siłom USA w Korei Południowej, głównym siłom “Dowództwa ONZ“, została już przyznana “strategiczna elastyczność”, która pozwala im interweniować w innych regionach w razie kryzysu, oraz USA próbuje zmienić “Dowództwo ONZ” w wielonarodowy korpus koalicyjny z funkcjami operacyjnymi, w celu utrzymania swej militarnej pozycji w Korei Południowej, nawet po przekazaniu prawa dowodzenia operacjami wojennymi.

Ci, których dotyczy działalność państw członkowskich “Dowództwa ONZ” dobrze orientują się w połączonych operacjach pod dowództwem USA, w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych.

Po trzecie, likwidacja “Dowództwa ONZ” jest krokiem który może udowodnić, że USA nie jest wrogie wobec KRLD, tak jak zawsze deklarowało.

Likwidacja “Dowództwa ONZ” jest kwestią, która może być szybko rozstrzygnięta, jeżeli tylko USA jest zdeterminowane.

Patrząc w przeszłość, rezolucja nr. 84, która została bezprawnie przyjęta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w dniu 7 lipca 1950r., mówi, że “Połączone Dowództwo Sił“, a nie “Dowództwo ONZ“, ma zostać utworzone, oraz powierzyła USA prawo dowodzenia “Połączonym Dowództwem Sił“.

Jeśli USA podejmie odważną decyzję likwidacji “Dowództwa ONZ“, to KRLD zareaguje na to i pomoże to zbudować zaufanie między oboma krajami.

KRLD będzie uważnie śledzić przyszłe działania USA.

Stały przedstawiciel podkreślił, że jeśli kraje członkowskie ONZ naprawdę chcą pokoju na Półwyspie Koreańskim oraz utrzymania autorytetu i sprawiedliwości ONZ, to powinny one wyrazić odpowiednie wsparcie dla wysiłków KRLD na rzecz likwidacji “Dowództwa ONZ” i ustanowienia mechanizmu pokojowego.