Członek sił medycznych Koreańskiej Armii Ludowej z małą mieszkanką Pjongjangu

Po tym jak nowy koronawirus dostał się na jej terytorium, w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej niezwłocznie podjęto ogólnokrajowe działania mające na celu zablokowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Wkrótce stopniowo zapanowały spokój i stabilność, jako że udało się uzyskać stateczną kontrolę nad sytuacją. Co umożliwiło tak szybką poprawę?

Głównym czynnikiem jest tu fakt, że Partia Pracy Korei bezpośrednio wzięła na siebie odpowiedzialność za wojnę z wirusem.

12 maja zwołane zostało 8. Posiedzenie Biura Politycznego 8. Komitetu Centralnego PPK. Podczas posiedzenia, pośród troski Sekretarza Generalnego Partii Pracy Korei Kim Jong Una, Biuro Polityczne przyjęło decyzję o przejściu systemu prewencji epidemicznej w system antyepidemiczny w najwyższym trybie nadzwyczajnym.

Następnie Sekretarz Generalny Kim Jong Un zapewnił podjęcie serii środków mających na celu opanowanie sytuacji i utrzymanie strategicznej inicjatywy w kampanii antyepidemicznej. 14 i 15 maja przewodniczył posiedzeniom konsultacyjnym Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK. 17 maja pod jego kierownictwem odbyło się posiedzenie Prezydium Biura Politycznego, a 21 i 29 maja kolejne posiedzenia konsultacyjne Biura Politycznego.

W ciągu 18 dni od wprowadzenia systemu antyepidemicznego w najwyższym trybie nadzwyczajnym, przewodniczył 6 ważnym posiedzeniom zwołanym w celu zaradzenia kryzysowi. W bezprecedensowej w historii PPK sytuacji, sprawnie i w odpowiednim czasie podjął środki dla ochrony życia i zdrowia ludzi.

Pomimo wysokiego ryzyka, Kim Jong Un osobiście odwiedzał miejsca prowadzenia pracy antyepidemicznej, aby zapoznawać się z sytuacją i podejmować odpowiednie środki. Przygotowane w domu przez swoją rodzinę leki przekazał dla ludzi doświadczających trudności.

Odwiedził państwową centralę zapobiegania epidemii i podjął środki, które umożliwiły natychmiastową implementację decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i tym samym zajęcie wygranej pozycji w kampanii antyepidemicznej.

15 maja, wkrótce po posiedzeniu konsultacyjnym Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, Kim Jong Un odwiedził niektóre stołeczne apteki.

Nie zważając na osobiste ryzyko spotkał się wówczas z pracownikami farmaceutycznymi, którzy dopiero przeszli chorobę. Szczegółowo zapoznał się ze sposobem transportu i przechowywania leków, pytał również czy apteki są otwarte przez całą dobę, na jakie leki jest największe zapotrzebowanie czy jakie są ich ceny. Rozmawiał z pracownikami aptek też o tym jakie ich zdaniem są najlepsze metody leczenia i jakich porad udzieliliby osobom z gorączką. Dopilnował także, żeby naprawione zostały wszystkie problemy, jakie pojawiły się w systemie dostaw leków i podjął ważne środki w zakresie ich transportu.

Fakt, że w toku kampanii antyepidemicznej w KRLD możliwe było szybkie przywrócenie stabilności, związany jest również z jednolitym kierownictwem państwa, dobrowolnym podążaniem za nim przez naród oraz wrażliwością i ludzkimi uczuciami tego narodu.

Koreańczycy aktywnie i odpowiedzialnie wzięli udział w implementacji rządowych środków.

Zgodnie ze specjalnym rozkazem Centralnej Komisji Wojskowej PPK, niemal 3000 członków sił medycznych Koreańskiej Armii Ludowej zostało oddelegowanych do transportu leków i zaopatrywania w nie setek pjongjańskich aptek. Nie ograniczyli się oni tylko do czekania aż ludzie przyjdą do aptek, ale odwiedzali przyporządkowane im rodziny, aby dostarczyć im niezbędne środki medyczne i aktywnie angażować się w prowadzenie ich leczenia, dodając im pewności siebie i odwagi. Zgodnie z danymi, w Pjongjangu i innych częściach kraju, tylko 24 maja, dostarczone zostały dziesiątki milionów leków ponad 90 rodzajów, na początku czerwca liczba ta wzrosła do 360 milionów ponad 430 rodzajów.

W całym kraju niemal 500 mobilnych grup antyepidemicznych oraz grup szybkiej diagnostyki i leczenia przeprowadzało diagnozy, organizowało transport i leczenie, a także prowadziło inne prace w zakresie walki z epidemią. Ponad milion pracowników medycznych, wykładowców i studentów instytucji kształcenia medycznego i działaczy higienicznych zajęło się prowadzeniem terapii, badań i dezynfekcji.

Tysiące emerytowanych pracowników sektora zdrowia publicznego zgłosiło się na ochotnika do pomocy w świadczeniach medycznych. Ochotnicy brali udział również w pracach na rzecz ustabilizowania życia ludzi. W tym celu w całym kraju zorganizowano niemal 10 000 zespołów. Ponad 160 wózków z warzywami, żywnością i artykułami codziennego użytku rozmieszczonych zostało w każdej dzielnicy, w samym tylko Pjongjangu.

Jak podały media KRLD, ilość przypadków osób z gorączką od 15 maja do 9 czerwca spadała średnio o 6,1% dziennie. Według danych na 9 maja, godzinę 18, 4 265 860 (98,068%) osób, które cierpiały na gorączkę, w pełni wyzdrowiało, zaś 83 980 (1,93%) pozostawało w trakcie leczenia.

W całym kraju izolowane są od siebie regiony, zakłady pracy, jednostki produkcyjne i jednostki mieszkalne

Członkowie sił medycznych Koreańskiej Armii Ludowej w Pjongjangu

Leki z państwowych rezerw transportowane do aptek

Medycy Koreańskiej Armii Ludowej zajmują się pacjentami

Mieszkańcy są regularnie badani

Intensywnie prowadzona jest dezynfekcja