photobannerLudzie w KRLD prowadzą niezależne i twórcze życie jako prawdziwi mistrzowie społeczeństwa.

Ich prawo do pracy jest w pełni zagwarantowane przez Socjalistyczne Prawo Pracy, które zostało uchwalone i ogłoszone na drugiej sesji szóstego Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, które odbyło się w kwietniu Juche 67 (1978), w obecności Prezydenta Kim Il Sunga.

Ustawa ta przewiduje podstawowe zasady pracy w społeczeństwie socjalistycznym, obywatelski obowiązek pracy, socjalistyczną dystrybucję według wykonanej pracy, rewolucję technologiczną i poprawę umiejętności technicznych, ochronę pracy, pracę i wypoczynek oraz państwowe i socjalne świadczenia dla ludzi pracy.

Dzięki tej ustawie, każda osoba pełnosprawna ma prawo do posiadania stabilnego miejsca pracy, zapewnionego przez państwo, zgodnego z jej wolą i zdolnościami.

Regularne systemy edukacyjne studiować-podczas-pracy odgrywają ważną rolę w szkoleniu wszystkich ludzi, aby byli osobami wysoko wykwalifikowanymi.

Popularna polityka ochrony pracy Partii Pracy Korei i rządu apeluje do wszystkich miejsc pracy o pełne wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa i przemysłowe warunki higieniczne.

Ludzie pracy w KRLD korzystają również z 8-godzinnego systemu pracy, systemu płatnych urlopów, systemu zakwaterowania w sanatoriach i domach wypoczynkowych na koszt państwa, itp.

KRLD jest już dobrze znana na całym świecie ze swojego darmowego obowiązkowego systemu edukacji i darmowego systemu opieki medycznej, a także systemu ubezpieczeń społecznych i emerytalnego.

Źródło: KCNA