Biuletyn Ambasady KRLD

Rzecznik Narodowego Komitetu Koordynacyjnego KRLD ds. AML/CFT potępia nielegalne działania USA

Pjongjang, 4 czerwca (KCNA) — W dniu 1 czerwca, Departament Skarbu USA ogłosił, że oficjalnie oznaczy KRLD jako “pralnię pieniędzy” oraz wypracuje przepisy szczególnych środków mających na celu zaostrzenie izolacji KRLD w ramach międzynarodowego systemu finansowego.

Rzecznik Narodowego Komitetu Koordynacyjnego KRLD ds. AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu) wydał oświadczenie, stanowczo potępiające wyżej wymienione działania jako kolejny nielegalny akt naruszania suwerenności i istotnych praw KRLD.

W oświadczeniu czytamy:

Poprzez wyżej wymienione działania, Amerykanie realizują złowrogi cel uzupełnienia wadliwej “rezolucji w sprawie sankcji” ONZ swoimi własnymi i dodatkowymi sankcjami, naruszając Kartę Narodów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe, oraz całkowicie blokują KRLD, stwierdzając że trudno osiągnąć swój cel jedynie poprzez nieuzasadnioną “rezolucję w sprawie sankcji” ONZ.

Amerykanie głośno wzywają kraje sąsiadujące do zwiększenia nacisku na KRLD, mówiąc o “realizacji sankcji”, ale KRLD odrzuca to jako bezsensowną gadaninę.

KRLD w żadnym stopniu nie jest przestraszona amerykańskim stereotypowym określeniem jej “pralnią pieniędzy”. Jak widać Amerykanie nie zadowalają się już nazywaniem jej “nuklearnym proliferatorem”, “oprawcą praw człowieka”, itp.

Świat powinien zdać sobie sprawę z tych nikczemnych posunięć USA i zachować czujność wobec nich, jako że jest to inscenizacja niedorzecznej komedii, będącej w zupełnej sprzeczność z faktem, że KRLD bardzo dobrze współpracuje z Financial Action Task Force w zakresie AML/CFT.

W następstwie konsekwentnego stanowiska sprzeciwiania się praniu pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu, KRLD utworzyła Biuro Nadzoru Finansowego i Biuro Informacji Finansowej w celu zapobiegania praniu pieniędzy, zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych i przyjęła prawo AML/CFT. Ściśle współpracuje też z międzynarodową organizacją, gdyż przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu.

Amerykanie są w błędzie, jeśli uważają że mogą osiągnąć swój złowrogi cel polityczny poprzez wyżej wymienione działania.

Żadne desperacje działania USA nie powstrzymają KRLD przed budowaniem socjalistycznej potęgi, dzięki jej ogromnej siły wojskowej oraz niezłomnego ducha samodzielności i rozwoju.

Biuletyn Ambasady KRLD