Biuletyn Ambasady KRLD

Rzecznik MSZ potępia UE za “sankcje” wobec KRLD

Pjongjang, 30 maja (KCNA) — Rzecznik MSZ KRLD udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA, w odniesieniu do nieuzasadnionych “sankcji” UE przeciwko KRLD:

Ostatnio Unia Europejska zapowiedziała serię “dotkliwych sankcji” przeciwko KRLD, takich jak zwiększenie liczby podmiotów objętych “sankcjami”, zakaz rządowej pomocy w handlu z KRLD i inwestycji w wielu dziedzinach, oraz zakaz startu i lądowania jej samolotów i ich przelot przez terytoria powietrzne oraz zawijania jej statków do portów w Europie.

UE uderzyła takimi “sankcjami” w KRLD pod absurdalnym pretekstem, że słuszne wykonywanie przez KRLD jej suwerenności i podjęcie środków defensywnych stanowią “poważne zagrożenie dla światowego pokoju i stabilności w regionie”.

Karta Narodów Zjednoczonych i inne przepisy prawa międzynarodowego nie zawierają przepisu określającego, że próby nuklearne lub wystrzeliwanie satelitów stanowi “zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Jeżeli wzmacnianie nuklearnego odstraszania i rozwój przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych przez KRLD jest zagrożeniem, to czy nieustanne wystrzeliwanie satelitów i gromadzenie broni nuklearnej przez kraje europejskie jest zgodne z prawem?

Jednakże, prawo międzynarodowe zastrzega, że nakładanie blokad na suwerenne państwo w czasie pokoju jest aktem agresji i nielegalnym działaniem.

Europejskie “sankcje” są kopią amerykańskich niezależnych “sankcji”, będącymi naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych, wprowadzonymi po amerykańskiej klęsce wprowadzenia całkowitej blokady przeciwko KRLD w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Rzeczywistość pokazuje, że UE jest ślepym zwolennikiem amerykańskiej wrogiej polityki wobec KRLD, której celem jest jej stłumienie.

UE powinna wziąć lekcję z najgorszego w historii kryzysu uchodźczego, spowodowanego wykonywaniem przez nią polityki USA, które obaliły suwerenne państwa na Bliskim Wschodzie.

UE niech lepiej skupi swoje wysiłki na rozliczeniu własnych skomplikowanych problemów, jako że jest niezdolna do dążenia do zapewnienia międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i bezstronności.

UE jest w błędzie, jeśli uważa że może zmusić KRLD do zmian poprzez “sankcje”. Zwiększą one jedynie ducha samorozwoju KRLD.

Biuletyn Ambasady KRLD