Pjongjang, 21 października (KCNA) – Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wydał 21 listopada następujące oświadczenie prasowe:

Podczas posiedzenia 3. Komisji 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, które odbyło się 17 listopada, Stany Zjednoczone i inne wrogie siły wymusiły przyjęcie skierowanej przeciwko KRLD „rezolucji praw człowieka”, która służy tylko rzucaniu oszczerstw na temat sytuacji praw człowieka w naszym kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych KRLD stanowczo potępia i kategorycznie odrzuca wymierzoną w KRLD „rezolucję praw człowieka” wrogich sił, gdyż jest ona produktem antykoreańskiej wrogiej polityki i podwójnych standardów, jak również poważnym naruszeniem suwerenności, mającym na celu szarganie wizerunku naszego państwa.

Rezolucja ta jest niczym innym jak dokumentem stanowiącym typowe oszustwo, ponieważ pełna jest fałszerstw spreparowanych przez wrogie siły, które żywią zatwardziałą niechęć i uprzedzenia wobec nas.

W naszym kraju – gdzie polityka stawiania ludzi na pierwszym miejscu obecna jest we wszystkich działaniach państwa i całym życiu społecznym – linia i polityka państwa w całości służą przyznawaniu najwyższego i absolutnego priorytetu prawom i interesom ludzi oraz promowaniu ich dobrobytu.

Kraje, które tak dużo mówią o naszym „problemie praw człowieka” są bez wyjątku najgorszymi naruszycielami praw człowieka z takimi haniebnymi notowaniami w tej dziedzinie jak dyskryminacja rasowa, szowinizm narodowy, przemoc przeciwko kobietom, przemoc policji czy przestępstwa z użyciem broni.

Krzyk Afroamerykanina „nie mogę oddychać”, który zapisał się teraz w historii jako synonim rasowej dyskryminacji jest dzwonkiem ostrzegawczym w obliczu instytucjonalnych praktyk naruszeń praw człowieka, które są szeroko rozpowszechnione w USA i krajach zachodnich utrzymujących pozory bycia „cywilizowanymi państwami w dziedzinie praw człowieka”.

Jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych ma wypełniać swoją zasadniczą misję, podstawą której jest zapewnianie obiektywizmu, sprawiedliwości i bezstronności, to powinna zająć się nieludzkimi zbrodniami popełnionymi przez USA, które pod pretekstem „demokracji” i „ochrony praw człowieka” zabiły dużą liczbę cywili w Iraku, Syrii i Afganistanie.

Społeczność międzynarodowa powinna podnieść swoją czujność co do negatywnych tendencji związanych z nadużywaniem przez niektóre kraje kwestii praw człowieka jako środka realizacji ich ponurych zamiarów oraz wykorzystywaniem dostojnego forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do usprawiedliwiania jawnej ingerencji w wewnętrzne sprawy suwerennych państw i zmiany władzy w nich.

Dla nas prawa człowieka są wszak prawami państwowymi.

Nigdy nie zaakceptujemy prób naruszania suwerenności naszego państwa i w dalszym ciągu będziemy stanowczo odpierać do końca stale pogarszające się posunięcia wrogich sił przeciwko nam.