Biuletyn Ambasady KRLD

Rzecznik MSZ KRLD potępia amerykańskie ruchy na rzecz zablokowania współpracy gospodarczej KRLD z krajami afrykańskimi

Pjongjang, 19 czerwca (KCNA) — Rzecznik MSZ KRLD udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA w niedzielę, w odniesieniu do niedorzecznych posunięć USA na rzecz zablokowania wymiany gospodarczej i współpracy pomiędzy KRLD i krajami afrykańskimi:

Asystent sekretarza Departamentu Stanu USA podczas niedawnych wizyt w niektórych krajach afrykańskich wygadywał takie głupstwa, jak “zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej wciąż trwa” i “po 70 latach nastał okres, że broń nuklearna może być ponownie użyta, z powodu Korei Północnej”. Co więcej mówił on, że kraje afrykańskie powinny zerwać wszelkie stosunki z KRLD, jeżeli chcą uniknąć “zagrożenia nuklearnego”.

Jak wiadomo całemu światu, USA są pierwszym i jedynym krajem na świecie który użył broni nuklearnej, oraz są szalone na punkcie dopuszczania się despotycznych i arbitralnych praktyk poprzez groźby i szantaż nuklearny.

Ten kraj, maskujący swoją kryminalną naturę, ucieka się już do tak bezczelnych sposobów, jak twierdzenie że KRLD stwarza “zagrożenie nuklearne” dla dalekiej Afryki.

Broń nuklearna KRLD nie jest skierowana przeciwko krajom afrykańskim, ale przeciwko USA, które utrzymują swoją wrogą politykę wobec KRLD, oraz służy jako cenny miecz sprawiedliwości dla wysadzenia USA, jaskini wszelkiego zła na świecie.

Działania USA na rzecz przyćmienia wizerunku KRLD oraz siania niezgody pomiędzy nią a krajami afrykańskimi poprzez różnego rodzaju paradoksy i ruchy na rzecz oziębienia stosunków, są niczym więcej jak niezdarnym trikiem.

Tradycyjne przyjacielskie więzi i współpraca między KRLD i krajami afrykańskimi są długotrwałymi i historycznymi stosunkami, które zostały wykute i rozwijały się od wczesnego okresu walk o niepodległość i budowy nowego społeczeństwa w tych krajach. Są one ponadto konsolidowane przez wzajemnie korzystną współpracę, opartą na niezależności, równości i wzajemnym szacunku.

Co do współpracy KRLD z Ugandą, zaczęła się ona na wniosek rządu Ugandy dawno temu i dała znaczną pomoc dla tego kraju. Jako że stosowny kontrakt wygasł, personel KRLD obecnie wycofuje się z tego kraju, zgodnie z umową pomiędzy oboma krajami.

Niemniej jednak, Amerykanie starają się wywrzeć wrażenie, że Uganda zaprzestała współpracy z KRLD pod ich naciskiem. Jest to naprawdę niedorzeczne.

Amerykańskie akty jawnego podżegania krajów afrykańskich do zerwania stosunków z KRLD są skazane na porażkę ze względu na silne potępienie krajów w regionie, ponieważ jest to jawna ingerencja w sprawy wewnętrzne suwerennych państw opowiadających się za niepodległością.

Rząd KRLD będzie jak zawsze niezmiennie wzmacniał swoje tradycyjne przyjacielskie stosunki i współpracę z krajami afrykańskimi w duchu idei polityki zagranicznej – niepodległości, pokoju i przyjaźni.

Biuletyn Ambasady KRLD