Pjongjang, 20 listopada (KCNA) — Rzecznik MSZ KRLD udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA w odniesieniu do faktu, że anty-północnokoreańska “rezolucja praw człowieka” została przyjęta podczas 3. Komisję 68. Zgromadzenia Ogólnego ONZ:

Te wrogie KRLD siły, które traktują ją jak cierń w swoim oku, przeforsowały taką “rezolucję” w oparciu o różnego rodzaju kłamstwa i fabrykacje, również w tym roku.

KRLD ostro potępiła taką “rezolucję”, jak to miało miejsce wcześniej jako, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy przyjmują takie “rezolucje” co roku, co jest szczytem upolitycznienia i selektywności praw człowieka oraz stosowaniem podwójnych standardów.

Wyżej wymienione siły przyjęły taką “rezolucję” głęboko mieszając dobro ze złem, odwracając twarz od rzeczywistości, w której egzekwowana jest polityka miłości do ludzi, jako że są przesiąknięte uporczywą odrazą wobec socjalizmu w koreańskim stylu, skoncentrowanego na masach ludowych. Ta farsa, która nie ma nic wspólnego z ochroną praw człowieka, tylko podsyci konfrontację i nieufność.

Tak niedorzeczna próba naruszenia suwerenności KRLD i zaszkodzenia jej godnemu socjalistycznemu systemowi społecznemu poprzez nadużywanie praw człowieka dla złowrogich celów spotka się z surową karą wymierzoną przez historię.

KRLD będzie zdecydowanie powstrzymywać różnego rodzaju wyzwania i konspiracyjne spiski wrogich sił poprzez potęgę jednomyślnej jedności oraz będzie dumnie budować kwitnący socjalistyczny naród, w którym ludzie cieszą się szczęśliwym życiem.