Biuletyn Ambasady KRLD

Pjongjang, 28 września (KCNA) – Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD udzielił w środę następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA odnośnie faktu, że podczas ostatnich ważnych międzynarodowych konferencji zostały wyrażone wsparcie i solidarność z KRLD:

17 i 18 września w Wenezueli na wyspie Margarita podczas 17. szczytu Ruchu Państw Niezaangażowanych, którego temat brzmiał „pokój, suwerenność i solidarność dla rozwoju” przyjęto dokument końcowy i Deklarację Margaricką odzwierciedlające wspólne stanowisko krajów członkowskich.

W dokumencie końcowym potępiono ćwiczenia wojskowe, których celem jest agresja oraz używanie uzbrojenia i gróźb przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności państw członkowskich RPN jako nieuzasadnione naruszenie Karty ONZ i akt agresji.

Wyrażono poważne zaniepokojenie z powodu rezolucji o sankcjach przyjętych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ przeciwko krajom członkowskim RPN,  jako że dokumentom tym brak  odpowiedniej podstawy prawnej oraz lekceważą one bezstronność i sprawiedliwość. Odrzucono akty negowania i naruszania prawa do rozwoju i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, słusznego prawa suwerennych państw.

W dokumencie zaprezentowano również stanowisko sprzeciwiające się i odrzucające system specjalnego sprawozdawcy, który przyczynia się do upolityczniania kwestii praw człowieka i stosowania w nich podwójnych standardów i wybiórczości.

Podczas spotkania ministerialnego grupy G-77, które odbyło się w trakcie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, opublikowano deklarację odrzucającą jednostronne sankcje przeciwko KRLD i domagającą się natychmiastowego ich zniesienia.

Przyjęty ostatnio podczas szczytu RPN dokument końcowy i opublikowana na ministerialnym spotkaniu G-77 deklaracja oznaczają odrzucenie i opozycję ze strony ponad 100 krajów (stanowiących większość członków ONZ) wobec bezprecedensowych działań Stanów Zjednoczonych i ich stronników mających na celu izolowanie i dławienie KRLD.

Są one również wyrazem słusznego stanowiska społeczności międzynarodowej dążącej do niezależności i sprawiedliwości oraz odzwierciedleniem pełnego poparcia i solidarności ze sprawą narodu koreańskiego w obecnej sytuacji międzynarodowej, kiedy sprawiedliwość międzynarodowa jest bezprawnie deptana przez despotyczne i arbitralne praktyki wielkich mocarstw.

Międzynarodowe wsparcie i solidarność dały Koreańczykom wielką otuchę w walce o ochronę godności i suwerenności ich kraju oraz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa przed zwiększonym zagrożeniem nuklearnym i szantażem oraz brutalnymi sankcjami i blokadami ze strony Stanów Zjednoczonych i ich stronników.

Będziemy w dalszym ciągu rozwijać solidarność i współpracę z państwami członkowskimi RPN i krajami rozwijającymi się w wysiłkach dla budowy nowego niezależnego świata i realizowania prawdziwej sprawiedliwości międzynarodowej.