Biuletyn Ambasady KRLD

Rzecznik Komitetu Koreańskich Prawników krytykuje ostre sankcje przeciwko KRLD

Pjongjang, 24 marca (KCNA) — Rzecznik Komitetu Koreańskich Prawników wydał w zeszły czwartek oświadczenie, potępiając Stany Zjednoczone i ich zwolenników za uderzenie w KRLD jednostronnymi sankcjami, w wyniku przymusowego przyjęcia “rezolucji w sprawie sankcji” nr. 2270 RB ONZ, wykorzystując jej szyld.

Oświadczenie mówi, że test bomby wodorowej KRLD, z którego wrogie siły zrobiły problem, jest defensywnym środkiem dla obrony suwerenności kraju i narodowego prawa do istnienia przed amerykańską wrogą polityką wobec niej i wzrastającym każdego dnia zagrożeniem nuklearnym wobec niej.

Napisano również:

Wyżej wymienione środki nie mogą w żadnej mierze być celem tej “rezolucji w sprawie sankcji” RB ONZ, z punktu widzenia prawa międzynarodowego.

Kwestia prawa suwerennego państwa do samoobrony jest powszechnie uznana w świetle prawa międzynarodowego, jak zostało to ustalone w “Konwencji o Odpowiedzialności Państwa”, a na zasadach tego prawa międzynarodowego, ONZ przyjęła rezolucję “Deklaracja o niedopuszczalności ingerencji w sprawy wewnętrzne państwa i ochronie ich niepodległości i suwerenności” na 20. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 1965 roku.

Wzmacnianie odstraszania nuklearnego KRLD nie może być niczym ograniczone, gdyż ta ogłosiła wycofanie się z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej w marcu 1993 roku, aby poradzić sobie z niebezpieczną sytuacją stworzoną przez amerykańskie groźby wojny nuklearnej i to zaczęło obowiązywać od stycznia 2003 roku.

Wystrzelenie satelity przez KRLD również nie może stanowić problemu, ponieważ jest to zgodne z uznanym prawem do badania przestrzeni kosmicznej, przyznanym przez prawo międzynarodowe.

USA naciskały na RB ONZ w sprawie przyjęcia “rezolucji w sprawie sankcji” przeciwko prawu suwerennego państwa do samoobrony i innym prawom. Jest to rażące naruszenie suwerenności KRLD, poważne zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa oraz szczyt bandyckich arbitralnych praktyk.

Nie zadowalając się sfabrykowaniem nielegalnej “rezolucji w sprawie sankcji” przeciwko KRLD na arenie ONZ, Amerykanie wzywają swoich zwolenników, aby wprowadzili własne niezależne sankcji, w tym sankcje wobec przedsiębiorstw państw trzecich prowadzących interesy z KRLD, otwarcie mówiąc o wypełnieniu luki.

Jednostronne sankcje, nakładane przez USA by stłumić KRLD, są nielegalnym i nieetycznym działaniem w celu obalenia systemu społecznego suwerennego państwa, oraz naruszają jego prawo do rozwoju i istnienia.

Gdy stało się jasne, że ruchy wrogich sił na rzecz nakładania surowych sankcji by stłumić KRLD mają na celu naruszanie jej prawa do istnienia i obalenia jej systemu społecznego, jej najcięższe środki zaradcze są całkowicie uzasadnione nie tylko w świetle prawa międzynarodowego, ale także prawa do samoobrony.

Im ostrzejsze będą sankcje ze strony USA i ich zwolenników przeciwko KRLD, tym silniejsza będzie zdolność samorozwoju KRLD, a ich spotka marny koniec.

Biuletyn Ambasady KRLD