Biuletyn Ambasady KRLD

Rzecznik KKP potępia USA za usprawiedliwianie skierowanych przeciwko KRLD „rezolucji o sankcjach” RB ONZ

Pjongjang, 2 luty (KCNA) – Rzecznik Komitetu Koreańskich Prawników udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane w czwartek przez KCNA w związku z faktem, że USA wygłaszają sofizmaty mające usprawiedliwiać skierowane przeciwko KRLD „rezolucje o sankcjach” Rady Bezpieczeństwa ONZ:

Wszystkie skierowane przeciwko KRLD „rezolucje o sankcjach”, które – wykorzystując Radę Bezpieczeństwa ONZ – do tej pory zdążyły wysmażyć Stany Zjednoczone wraz ze swoimi wasalami, w pełni uwidoczniły swoją nielegalność, ponieważ jawnie naruszają prawa należne suwerennemu państwu i powszechnie uznane prawo międzynarodowe.

Wymierzone w KRLD „rezolucje o sankcjach” nastawione na blokady, szczególnie przyciągnęły międzynarodową krytykę, ponieważ są wynikiem nieetycznych działań przeciwko cywilizacji. Działań mających na celu całkowite odmówienie obywatelom KRLD prawa do istnienia i rozwoju oraz zniszczenie nowoczesnej cywilizacji i wepchnięcie koreańskiego społeczeństwa w ciemność średniowiecza.

„Rezolucje o sankcjach” wysmażone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ pozbawione są podstawy prawnej i stanowią jawne pogwałcenie słusznych praw należnych suwerennemu państwu oraz zasad kierujących stosunkami międzynarodowymi zawartych w Karcie ONZ. Takie były wnioski międzynarodowej rady prawników.

W 1966 roku USA stworzyły „rezolucję o sankcjach” 232, pierwszą tego rodzaju w historii ONZ, jako pretekst używając Artykułu 39 Karty ONZ, aby zemścić się na byłej Rodezji, która zadeklarowała niepodległość od Wielkiej Brytanii. Wówczas międzynarodowa rada prawników wykazała nielegalność tej „rezolucji”, cytując paragraf po paragrafie i przeciwstawiając się przekraczaniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ jej mandatu.

Dzisiaj Stany Zjednoczone w dalszym ciągu tworzą „rezolucje” nadużywając autorytetu Rady Bezpieczeństwa ONZ, wbrew powszechnie uznanemu prawu międzynarodowemu. W związku z tym, KRLD domaga się, aby Sekretariat ONZ zorganizował – w Nowym Jorku lub w Genewie –  międzynarodowe forum ekspertów w dziedzinie prawa, którzy wyjaśniliby podstawy prawne tych rezolucji.

Jednak USA pozwalają ekspertom w sprawach koreańskich, którzy nie posiadają wiedzy o prawie międzynarodowym, wciąż wygłaszać wyświechtane sofizmaty, że RB ONZ jest uprawniona do podejmowania stosownych środków, jeśli działania danego kraju są przez nią widziane jako zagrożenie dla pokoju na podstawie Artykułu 39 Karty ONZ. Oraz, że RB ONZ może nakładać sankcje na KRLD, ponieważ inne kraje nie akceptują wycofania się przez nią z Układu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej (NPT).

Artykuł 39 Karty ONZ nie może być podstawą prawną dla wyżej wspomnianych „rezolucji o sankcjach”, ponieważ określa ogólną władzę Rady Bezpieczeństwa ONZ, a również żaden przepis prawa międzynarodowego nie przewiduje, jakoby próba nuklearna danego państwa lub wystrzelenie przez nie satelity stanowiły zagrożenie dla pokoju.

Co więcej, wystąpienie KRLD z NPT było zgodne z prawem, ponieważ przeszła wszystkie konieczne procedury zgodnie z Artykułem 10 tego traktatu, oraz w traktacie tym nie ma żadnego paragrafu mówiącego, że wycofanie się z niego musi zostać uznane przez inne kraje.

Lawina sofizmatów wygłoszonych przez tzw. amerykańskich ekspertów w sprawach koreańskich, jasno wskazuje na potrzebę otwartej dyskusji na temat podstaw prawnych „rezolucji o sankcjach”, na międzynarodowym forum ekspertów w dziedzinie prawa.

ONZ, broniąc przestrzegania przepisów i regulacji międzynarodowych, musi wypełnić przed społecznością międzynarodową swój obowiązek i misję, bezzwłocznie organizując to forum, zgodnie ze słusznym żądaniem KRLD.

Komitet Koreańskich Prawników ma nadzieję, że społeczność międzynarodowa i organizacje prawne ceniące sprawiedliwość i prawdę, pozytywnie odpowiedzą na propozycję KRLD, aby zorganizować międzynarodowe forum w celu otwartej dyskusji na temat podstaw prawnych „rezolucji o sankcjach”.