Pjongjang, 24 listopada (KCNA)Rodong Sinmun w swoim niedzielnym artykule mówi, że idea Songun Partii Pracy Korei (PPK) jest oryginalna, gdyż wyjaśnia nową teorię rewolucyjną iż siła napędowa rewolucji powinna być wzmocniona armią rewolucyjną jako główną siłą, a rewolucyjna walka i budownictwo powinny być posuwane naprzód opierając się na wiodącej roli rewolucyjnej armii.

Ograniczenie marksizmu-leninizmu objawiało się tym, iż niewłaściwie rozumiano pozycję i rolę armii w rewolucji i budownictwie oraz nie przedstawiono armii jako ważnej siły politycznej w rewolucji, w szczególności, mówi artykuł i kontynuuje:

Opierając się na głębokiej analizie rozwoju epoki i zmienionych stosunków klasowych, PPK przedstawiła ideę dającą pierwszeństwo armii nad klasą robotniczą oraz przedstawiła Armię Ludową jako podstawową jednostkę i główną siłę rewolucyjną po praz pierwszy w historii ruchu rewolucyjnego.

Jak wynika z historii rewolucyjnej walki klasy robotniczej, nie można odnieść zwycięstwa w rewolucji ani obronić rewolucji która już zwyciężyła, jeżeli nie wzmacnia się rewolucyjnych sił zbrojnych gdy walce rewolucyjnej towarzyszy impas sił z siłami kontrrewolucyjnymi. To jest zasada i wzór rewolucji.

Idea Songun definiuje rewolucyjną armię jako główną siłę rewolucji, oraz po raz pierwszy w historii rozwija teorię budowania silnych szeregów rewolucyjnych z armią jako ich rdzeniem. To jest wielkie ideologiczne i teoretyczne odkrycie, które odnawia teorię formowania sił rewolucyjnych od samych korzeni.

W celu rozwinięcia rewolucji i budownictwa konieczne jest, aby stalowe szeregi zawsze odgrywały główną rolę.

Armia Ludowa dokonuje przełomu w awangardzie walki rewolucyjnej i budownictwa w dobie Songun.

Gdy Armia Ludowa będzie odgrywać wiodącą rolę w rewolucji i budownictwie, a armia i lud będą walczyć z duchem żołnierza, z jednomyślnym nastawieniem i zapałem, to wykażą oni nieporównywanie wielką potęgę.