• Pragnieniem człowieka jest życie w pokoju i dostatku,
  • Ruch Państw Niezaangażowanych (NAM) jest potężną niezależną siłą przeciwko imperializmowi,
  • Wszystkie kraje i narody powinny włączyć się w walkę przeciwko agresji i ingerencjom,
  • KRLD dokona wszelkich starań dla rozwoju NAM.

NAM_Members.svg

Północnokoreańska gazeta Rodong Sinmum wzywa w swoim najnowszym artykule do rozwoju Ruchu Państw Niezaangażowanych, potężnej siły przeciwko imperializmowi.

Człowiek chce żyć w pokoju i dostatku, w świecie wolnym od agresji, wojen, dominacji i podporządkowania.

NAM, który jest siłą pokoju, ma bardzo ważne zadanie do wykonania, a jest nim nim osiągnięcie globalnej niezależności. Wymaga to od wszystkich krajów i narodów włączenia się w walkę przeciwko agresji i interwencjom ze strony sił imperializmu.

KRLD będzie aktywnie działać na rzecz wzmocnienia NAM, stając w jednym szeregu z innymi krajami niezależnymi.