Biuletyn Ambasady KRLD

Pjongjang, 22 grudnia (KCNA) – Dyrektor Departamentu Traktatów i Prawa Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD wydał w czwartek oświadczenie potępiające „rezolucję o sankcjach” skierowaną przeciwko KRLD, która została wysmażona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ podżeganą przez Stany Zjednoczone i ich siły wasalne. Określiła ona przeprowadzony przez KRLD test głowicy nuklearnej jako „zagrożenie” i „prowokację”.

W oświadczeniu powiedział, że ani sankcję ONZ, ani sankcje niezależne nigdy nie będą w stanie zadziałać na KRLD, która z dumą stała się potęgą nuklearną i kosmiczną, pomimo bezprecedensowych sankcji nakładanych na nią przez USA i inne wrogie siły przez ponad pół wieku.

Ostro potępiając swawolnie naruszającą suwerenność KRLD „rezolucję o sankcjach” RB ONZ nr 2321 jako kryminalny dokument w najmniejszym stopniu nieuprawniony, kontynuował:

Przeprowadzony przez KRLD test głowicy nuklearnej był skorzystaniem z prawa do samoobrony i praktycznym przeciwdziałaniem zagrożeniu nuklearnemu i zuchwałym sankcjom ze strony Stanów Zjednoczonych i innych wrogich sił. Był także demonstracją najsilniejszej woli jej ludu, który jest gotowy, aby odeprzeć każdą prowokację wroga.

Podjęte przez KRLD słuszne środki samoobronne, mające na celu obronę jej godności i żywotnych praw oraz ochronę prawdziwego pokoju przed coraz bardziej rosnącym zagrożeniem wojną nuklearną wywoływanym przez USA, są należnym prawem suwerennego państwa, które nie stoi w sprzeczności z żadnym prawem międzynarodowym.

Tym razem Stany Zjednoczone i inne wrogie siły wysmażyły „rezolucję o sankcjach” w stylu blokady, całkowicie blokującą drogę morską, już nie wspominając o handlu oraz współpracy naukowej i technicznej, porzucając nawet hipokrytyczny szyld nieobejmowania sankcjami aktywności gospodarczych związanych z bytem ludności, który podnosili w przeszłości przyjmując „rezolucję o sankcjach” nr 2270, mającą na celu izolowanie i dławienie KRLD.

Ostatnia „rezolucja o sankcjach” RB ONZ stworzyła niebezpieczeństwo nadciągającej wojny na Półwyspie Koreańskim, ponieważ nie istnieją tu żadne mechanizmy prawne i instytucjonalne zapobiegające wojnie i konfliktom zbrojnym a wyżej wspomniana „rezolucja” jest niemal deklaracją wojny.

USA i inne kraje biorące udział w przyjmowaniu „rezolucji o sankcjach” będą musiały ponieść pełną odpowiedzialność za powstałe konsekwencje.