Pod koniec września bieżącego roku w Pjongjangu zwołana została 5. sesja 14. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W swoim przemówieniu politycznym wygłoszonym podczas tejże sesji, Kim Jong Un, przewodniczący Spraw Państwowych, przedstawił zarys obecnych relacji międzykoreańskich oraz sytuacji na Półwyspie Koreańskim i poddał te kwestie ocenie. Następnie zaś wyjaśnił stanowisko polityczne KRLD wobec Korei południowej na obecnym etapie.

Po pierwsze, wspomniał nieuczciwe postępowanie południowokoreańskich władz.

Zauważając, że Korea południowa demonstracyjnie prowadzi różne ćwiczenia wojskowe i zbrojenia pod pretekstem „powstrzymywania” KRLD, a od czasu do czasu też tę ostatnią obraża lub prowokuje słowami bądź czynami, ostro skrytykował południowokoreańskie władze za zawzięte błaganie o zewnętrzne wsparcie i współpracę oraz domaganie się międzynarodowej współpracy w podporządkowaniu linii USA.

W istocie, południowokoreańska armia organizowała różne wspólne ćwiczenia wojskowe, wraz z oddziałami USA, zwiększając niestabilność sytuacji. W samym tylko sierpniu, od 10 do 13 i od 16 do 26, odbyły się odpowiednio „ćwiczenia kontroli kryzysowej dla personelu” oraz „ćwiczenia połączonego stanowiska dowodzenia”. Niezależnie od ich skali i formy, miały agresywny charakter, gdyż stanowiły próbę i przygotowanie do wojny nuklearnej, miały na celu udoskonalenie planu operacyjnego, którego kluczowym punktem jest atak wyprzedzający na KRLD.

Kim Jong Un wyjaśnił pryncypialne stanowisko KRLD w sprawie południowokoreańskiej propozycji ogłoszenia zakończenia wojny.

Powiedział, że tak długo jak obecne będą czynniki wywołujące problemy, iskry nieufności i konfrontacji między północą a południem, tak długo nie uda się zatrzymać wrogich aktów, nawet jeśli doszłoby do ogłoszenia zakończenia wojny.

Dodał: To niezmienny postulat, wielokrotnie wyjaśniany przez nas, że przed ogłoszeniem zakończenia wojny należy zapewnić wzajemny szacunek i wyeliminować stronnicze zapatrywania, niesprawiedliwe i dwulicowe postawy oraz wrogie stanowiska i polityki we wzajemnych relacjach. Jest to ważne zadanie, które musi zostać z wyprzedzeniem wykonane, aby możliwe było zapanowanie nad stosunkami międzykoreańskimi i zapoczątkowanie świetlanej przyszłości.

Kim Jong Un jasno wyraził stanowisko KRLD w sprawie międzykoreańskich relacji.

Podkreślił: ważne jest, aby południowokoreańskie władze zmieniły swoją notoryczną konfrontacyjną postawę wobec naszej Republiki, trzymały się stanowiska niezależności narodowej nie tylko w słowach, ale również w praktyce, w swoim podejściu do relacji międzykoreańskich miały na uwadze rozwiązywanie podstawowych problemów oraz przywiązywały wagę do szczerej implementacji północno-południowych deklaracji.

Przypomniał jeszcze raz, że to czy międzykoreańskie relacje zostaną odbudowane i rozwinięte na nowy poziom, czy też w dalszym ciągu będą się pogarszały, zależy od postawy południowokoreańskich władz. Dodał, że KRLD nie ma żadnego celu ani powodu, aby prowokować Koreę południową, ani żadnych zamiarów wyrządzenia jej szkód i że konieczne jest, aby Korea południowa bezzwłocznie pozbyła się urojeń, poczucia kryzysu i manii prześladowczej, prowadzących do przekonania o konieczności powstrzymywania prowokacji północy.

W swoim przemówieniu wyrozumiale przedstawił środki na rzecz poprawy relacji między północą a południem.

W zeszłym roku południe lekkomyślnie dopuściło się dziecinnego aktu rozrzucania ulotek na północ, tym samym wywołując silny gniew na północy, co poskutkowało zerwaniem linii komunikacyjnych między obiema stronami.

Później, południe nie zatrzymało rozrzucania ulotek, pod pretekstem wolności jednostek, tamtejszy rząd nie podjął również środków na rzecz rozwoju swoich relacji z północą, rozprawiał jedynie o takich drugorzędnych kwestiach jak współpraca na poziomie cywilnym czy pomoc humanitarna.

To przyćmiło perspektywy nadejścia świetlanej przyszłości międzykoreańskich relacji.

Jednakże, Kim Jong Un w ramach wysiłków na rzecz realizacji oczekiwania i pragnienia całego narodu, aby relacje między północą a południem wyszły z martwego punktu, w którym aktualnie utknęły, tak szybko jak to możliwe a na Półwyspie Koreańskim zapanował trwały pokój – z wyrozumiałością podjął środki na rzecz przywrócenia działania linii komunikacyjnych między północą a południem od początku października.

W swoim przemówieniu jasno wytłumaczył on przyczyny obecnego impasu, w którym znalazły się międzykoreańskie relacje, a również zaprezentował uczciwą i sprawiedliwą propozycję jego przełamania. Naświetlił też ideał stawiania narodu na pierwszym miejscu, ideał niezależności narodowej, zgodnie z którym kwestie istniejące między północą a południem powinny być rozwiązywane samodzielnie przez naród koreański.

Południowokoreańskie władze muszą podejść do uczciwej i sprawiedliwej propozycji KRLD z dobrą wiarą i w odpowiedzi na nią wykazać się szczerą postawą.