Biuletyn Ambasady KRL-D

2015 r.

Raport opublikowany przez Instytut Rozbrojenia i Pokoju z okazji rocznicy wyzwolenia Korei

Pjongjang, 12 Sierpnia (KCNA) — Instytut Rozbrojenia i Pokoju przy MSZ KRLD wydał w zeszłą środę raport o badaniach na temat dokładności, ważności i żywotności idei Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una wobec niezależnego zjednoczenia, z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Korei.

Zwracając uwagę na niezależne gwarancje zjednoczenia, raport mówi:

Korea została podzielona na dwie części przez siły zewnętrzne, wbrew woli jej mieszkańców.

Historycznie, Półwysep Koreański stał się idealnym przyczółkiem dla sił morskich marzących o inwazji na kontynent.

Obcy odnoszą większe korzyści z antagonizmów i konfrontacji pomiędzy północą i południem Korei, niż z ich pojednania i współpracy.

Są kraje, które antagonizują KRLD od pierwszego dnia podziału Korei, przyjmując ideę konfrontacji. Są też kraje, które walczyły u boku narodu koreańskiego przeciwko japońskiemu i amerykańskiemu imperializmowi.

Istnieją siły ślepo popierające “teorię unifikacji systemów społecznych”, jednostronnie realizowaną przez południową Koreę, oraz inne siły przyjmujące dwuznaczne stanowisko wobec wzoru zjednoczenia uzgodnionego przez północ i południe.

Oczywistym jest, że przyszły los narodu koreańskiego to bycie zabawką obcych i kozłem ofiarnym ich rozgrywek, w przypadku gdy pozwolimy obcym ingerować w kwestię zjednoczenia Korei.

Najpilniejszym zadaniem w chwili obecnej dla stworzenia pokojowego środowiska jest rozbrojenie niebezpieczeństwa wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim i położenie kresu błędnemu kołu eskalacji napięcia.

Jeżeli Amerykanie powstrzymają się od antagonizowania KRLD oraz uczynią zwrot w swojej polityce na poszanowanie suwerenności i godności narodu koreańskiego i jego woli osiągnięcia niezależnego zjednoczenia, to USA będzie również szanowane przez naród koreański.

Najlepszym dla USA jest zwrot w ich polityce, kierując ją na na tory zgodne z rzeczywistością. Jeśli tego nie uczynią, KRLD ma przygotowane swoje własne rozwiązanie.

Przygotowano środki ochrony koncesji gospodarczych innych państw w południowej Korei w sposób odpowiedzialny, nie tylko w przypadku osiągnięcia pokojowego zjednoczenia, ale również w przypadku osiągnięcia tego poprzez wojnę.

KRLD niezmiennie trzyma się swojego postanowienia, aby Korea została zjednoczona w taki sposób by był on korzystny dla interesów innych krajów w regionie, w tym krajów sąsiednich.

Północno-południowe relacje nie mogą zostać naprawione, jeśli północ i południe będą prowadzić konfrontację systemów społecznych, traktując swoje ideologie i systemy społeczne jako absoluty.

KRLD nigdy nie narzucała swojego systemu społecznego południowej Korei, chociaż jej skoncentrowany na masach ludowych socjalistyczny system w koreańskim stylu jest najbardziej korzystnym.

Jeśli kraje sąsiadujące i inne kraje zainteresowane mają nadzieję na pokój i zjednoczenie na Półwyspie Koreańskim, to powinny one przyjąć właściwe podejście i postawę wobec północno-południowych relacji.

Historycznym faktem jest, że na orientację północno-południowych relacji miały decydujący wpływ podejście i stanowisko USA.

Inne kraje sąsiadujące powinny wykazywać się najwyższą bezstronnością i roztropnością w swojej polityce wobec Półwyspu Koreańskiego, świadome złożoności i czułości siedemdziesięcioletnich północno-południowych relacji od czasu podziału Korei.

Nie powinny one zwracać uwagi na jednostronne nagabywanie, ale szanować punkty uzgodnione przez północną i południową Koreę oraz wspierać sposoby i wysiłki dla współistnienia i wspólnego dobrobytu północy i południa. Takie postępowanie może pomóc narodowi koreańskiemu.

Niezłomną wolą Kim Jong Una jest stworzenie nowej historii północno-południowych stosunków, doprowadzając do decydującego zwrotu i zmiany w stosunkach.

Biuletyn Ambasady KRL-D

2015 r.