Koreańska Centralna Agencja Prasowa opublikowała w sobotę następujący raport:

Ostatnio, rząd KRLD zaproponował ważny krok rządowi USA, aby zażegnać niebezpieczeństwo wojny, złagodzić napięcia i stworzyć pokojową atmosferę na Półwyspie Koreańskim, kierowany pragnieniem połączenia wysiłków wszystkich Koreańczyków na rzecz otwarcia szerokiej alei dla niezależnego zjednoczenia w 2015 roku, w 70. rocznicę podziału narodu koreańskiego.

Gry wojenne na ogromną skalę, które co roku nieustannie odbywają się w południowej Korei, są przyczyną eskalacji napięcia na półwyspie i sprowadzają niebezpieczeństwo wojny nuklearnej na nasz naród. Należy powiedzieć, że nie będzie ani dialogu opartego na zaufaniu, ani odprężenia i stabilności na półwyspie w takiej makabrycznej atmosferze, powodowanej ćwiczeniami wojennymi przeciwko partnerowi w dialogu.

Stany Zjednoczone powinny zaprzestać prowadzenia anachronicznej wrogiej polityki wobec KRLD i lekkomyślnych aktów agresji, a śmiało dokonać zwrotu w swojej polityce.

Jeżeli ten istotny rok stałby się rokiem wolnym od ćwiczeń wojskowych na półwyspie, to w znaczącym stopniu przyczyniłoby się to do zapewnienia pojednania i zaufania dla zjednoczenia Korei, a ponadto dla pokoju i bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej.

Wiadomość zawierająca propozycję rządu KRLD została przekazana stronie amerykańskiej za pośrednictwem odpowiedniego kanału w dniu 9 stycznia.

Zaproponowano USA przyczynienie się do złagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim poprzez tymczasowe zawieszenie wspólnych ćwiczeń wojskowych w południowej Korei i okolicach w tym roku, oraz poinformowano, że w związku z tym KRLD jest gotowa do podjęcia takiego kroku, jak tymczasowe zawieszenie testów nuklearnych, które wywołują zaniepokojenie USA.

Przedstawiono stanowisko KRLD, że jeżeli USA wymaga dialogu w odniesieniu do tej kwestii, to jest ona gotowa zasiąść do rozmów w każdej chwili.

Jeżeli prowadzone przez USA co roku wspólne ćwiczenia wojskowe w południowej Korei i okolicach są ukierunkowane jedynie przeciwko KRLD, to nie ma powodu by rząd USA nie przyjął propozycji KRLD.

Nadszedł czas, aby Amerykanie podjęli odważną decyzję dla pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim i w Azji Północno-Wschodniej.

Źródło: KCNA