Pomimo przewlekłych i stale narastających blokad ekonomicznych oraz gróźb militarnych ze strony wrogich sił, którym nie w smak jest niezależny postęp i rozwój Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, kraj ten nieugięcie idzie naprzód swoją drogą. Co więcej, jego dynamiczny postęp zmierza ku osiągnięciu ambitnego celu zbudowania potężnego, socjalistycznego państwa.

Ta zadziwiająca rzeczywistość byłaby nie do pomyślenia bez przywództwa Kim Jong Una, przewodniczącego spraw państwowych KRLD.

Społeczność międzynarodowa uważa przywódcę KRLD za przywódcę o silnej woli.

Podczas 5. posiedzenia plenarnego 7. Komitetu Centralnego rządzącej Partii Pracy Korei, które odbyło się w grudniu 2019, Kim Jong Un powiedział, że zaciętej konfrontacji z wrogiem zawsze towarzyszyć musi praca nad wzmacnianiem własnych sił i że przejąć inicjatywę i osiągnąć zwycięstwo można tylko wtedy, jeśli priorytetowo traktuje się kwestię samowzmacniania. Przedstawił on wtedy hasło „Przełammy frontalnie wszelkie przeszkody stojące na drodze naszego postępu!”

Poprowadził ludzi do frontalnej walki o osiągnięcie przełomu, aby siłą samodzielności udaremnić blokady wrogich sił. Zachęcał wszystkie jednostki gospodarki narodowej, aby dążyły do zrównoważonego rozwoju kraju opierając się na własnych surowcach i zasobach oraz nieustannie odkrywając i wykorzystując wewnętrzny potencjał i dynamiczną siłę. Zapewnił również dalsze umacnianie samoobronnych zdolności militarnych kraju, aby stawić czoła wyzwaniom rzucanym przez wrogie siły.

Dla KRLD rok 2020 był rokiem niespodziewanych katastrof – w obliczu światowego kryzysu zdrowotnego kraj musiał prowadzić pracę w zakresie zapobiegania epidemii, jednocześnie zaś zająć się odbudową obszarów, które dotknięte zostały przez bezprecedensowo poważne powodzie i następujące jeden po drugim tajfuny.

Nadając absolutny priorytet kwestii ochrony życia i bezpieczeństwa ludzi, Kim Jong Un zapewnił intensyfikacje wysiłków w zakresie zapobiegania epidemii. Dopilnował również, aby projekty odbudowy były prowadzone równocześnie we wszystkich dotkniętych katastrofami naturalnymi obszarach kraju. Po pomyślnym pokonaniu wszystkich trudności, rozwinął plan przyniesienia jaśniejszej przyszłości. Gdy odwiedził obszar Komdok, teren wiodący pod względem wydobycia minerałów nieżelaznych w kraju, który został zdewastowany przez katastrofę naturalną, zamiast poprzestawać na jedynie przywróceniu stanu sprzed zniszczeń, przedstawił cel przemienienia go w światowej klasy przepiękne miasto.