Zachęcamy do zapoznania się z albumem poświęconym zasługom Przewodniczącego Kim Jong Ila na rzecz rozwoju przyjaznych relacji między KRLD a Chinami.

DPRK-PRC Friendship from One Century into the Next