Efekty amerykańskich bombardowań w Pjongjangu

Ostatnio niektóre kraje zachodnie uparcie twierdzą, że „kwestia praw człowieka w Korei północnej” powinna zostać rozpatrzona przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Spoglądając wstecz, RB ONZ dyskutowała nad „kwestią praw człowieka” w KRLD i uchwalała skierowane przeciwko temu krajowi „rezolucje praw człowieka” corocznie od 2014 do 2017 roku. W kolejnych latach nie udawało się to ze względu na brak konsensusu pomiędzy stałymi członkami. Niezadowoleni z tej sytuacji ci, którzy są wrodzy wobec KRLD, wszczynają awanturę.

Prawdę mówiąc, RB ONZ powinna zająć się nie „kwestią praw człowieka w Korei północnej”, ale skrajnie godzącymi w prawa człowieka okrucieństwami popełnionymi przez USA i inne kraje zachodnie.

Tamtejsi decydenci zaczęli uciekać się do sankcji i blokad przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej od razu, gdy ona powstała, z tego tylko powodu, że wybrała drogę socjalizmu, drogę niezależności. Podczas wojny koreańskiej (1950-1953) ich wojska użyły nawet broni biologicznej, dokonały rzezi na ogromnej ilości cywilów i obróciły w pył cały kraj. Po zakończeniu działań wojennych kontynuowali wrogość i wzmożone sankcje, bezustannie strasząc przy tym wojną nuklearną. Ich wroga polityka nie ustała nawet po zakończeniu zimnej wojny i sięgnęła ekstremum, gdy w odpowiedzi na zagrożenie nuklearne ze strony wrogich sił, KRLD weszła w posiadanie samoobronnych środków odstraszania nuklearnego.

Dane pokazują, że wartość szkód wyrządzonych KRLD przez USA od września roku 1945 do 2005 wyniosła 64 959, 854 miliardów amerykańskich dolarów.

Obecne sankcje i blokady wymierzone w KRLD stanowią potworne naruszenia praw człowieka. Wrogie siły blokują działalność humanitarną tego kraju, nie wspominając już o normalnym handlu z innymi państwami.

Pomimo tego, kraje zachodnie desperacko próbują umiędzynarodowić „kwestię praw człowieka w Korei północnej”, co przypomina sytuację, gdy złodziej krzyczy “łapać złodzieja”. Ich prawdziwą intencją jest odwrócenie uwagi od własnych zbrodni przeciwko prawom człowieka poprzez oskarżanie KRLD, ofiary naruszeń, oraz dalsze realizowanie planu izolowania socjalistycznej Korei od społeczności międzynarodowej i dławienie jej wszelkimi możliwymi środkami.