19 lutego, podczas posiedzenia Komisji Specjalnej ds. Karty Narodów Zjednoczonych i Zwiększania Roli Organizacji przedstawiciel KRLD wygłosił przemówienie.

Powiedział, że zasada poszanowania suwerenności i niezależności jest rdzeniem Karty ONZ i podstawowym fundamentem stosunków międzynarodowych.

“Główną misją ONZ, w odniesieniu do światowego pokoju i bezpieczeństwa, jest działanie na rzecz przestrzegania zasad poszanowania suwerenności i niezależności narodów” – powiedział.

Dodał też, że nie można oczekiwać pokoju i bezpieczeństwa na świecie pomijając tą zasadę, oraz, że:

Komisja Specjalna ds. Karty Narodów Zjednoczonych i Zwiększania Roli Organizacji powinna działać zgodnie z oczekiwaniami społeczności międzynarodowej i państw członkowskich ONZ, biorąc pod uwagę w swojej pracy obecną sytuację, w której jawne używanie sił zbrojnych w celu dominacji nad innymi przez określony kraj podporządkowujący sobie Kartę Narodów Zjednoczonych jest coraz bardziej poważne.

Półwysep Koreański jest obecnie najgorętszym punktem, w którym w każdej chwili może wybuchnąć wojna i ta sytuacja budzi poważne zaniepokojenie społeczności międzynarodowej. Jest to w całości wynik niewłaściwego zachowania określonego kraju, stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, który nadużywa swojej pozycji do realizacji własnych celów politycznych.

W związku z tym, delegacja KRLD chciałaby zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Pierwszą kwestią jest wykorzystywanie już od dziesięcioleci szyldu “UN Command” przez siły USA w południowej Korei. W tym roku przypada 60 rocznica zawarcia w 1953 roku zawieszenia broni, oraz 63 rocznica nielegalnego wejścia wojsk amerykańskich do południowej Korei pod szyldem “UN Command”.

Powołując się na fakty, w celu udowodnienia nielegalnego i anachronicznego charakteru “UN Command”, przedstawiciel KRLD powiedział, że należy w końcu usunąć “UN Command” z południowej Korei zgodnie z 30 uchwałą sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, jako że powoduje on negatywne skutki dla organu ONZ i mówił dalej:

Drugą kwestią jest postawa przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w sprawie słusznego startu satelitarnego KRLD. Działania KRLD dotyczące eksploracji kosmosu są po prostu wykorzystaniem jej suwerennego prawa, jako strony, która podpisała Traktat o Przestrzeni Kosmicznej. W artykule 24 Karty Narodów Zjednoczonych ustalono, że podstawowym zadaniem RB ONZ jest ochrona światowego pokoju i bezpieczeństwa.

Według artykułu 1 Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej przestrzeń kosmiczna, która jest wspólnym bogactwem całej ludzkości, powinna być badana i wykorzystywana w interesie wszystkich krajów.

W ostatecznym rozrachunku, z prawnego punktu widzenia nie ma żadnego powodu, aby działania kosmiczne KRLD stały się obiektem sankcji RB ONZ. To nonsens i oszukiwanie społeczności międzynarodowej twierdzić, że KRLD stanowi “zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”, gdyż jak mówi USA użyła ona technologii “rakiet balistycznych”.

Wśród państw członkowskich ONZ, to USA wystrzeliła najwięcej satelitów, w tym wojskowych. Również to USA posiada najwięcej międzykontynentalnych pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych, oraz bardzo chce ustanowienia światowego systemu obrony przeciwrakietowej, dla przeprowadzenia wyprzedzającego ataku nuklearnego. Zgodnie z rozumowaniem USA można stwierdzić, że to właśnie USA jest największym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie i powinno być celem sankcji RB ONZ.

Odkąd powstało ONZ, przeprowadzono przynajmniej 2 000 próby nuklearne, oraz wystrzelono około 9 000 satelitów, ale nigdy nie uchwalono chociażby jednej rezolucji zakazującej prób nuklearnych i startów satelitarnych. Stany Zjednoczone, które przeprowadziły najwięcej prób nuklearnych i wystrzeliły najwięcej satelitów, przeforsowały w RB ONZ “rezolucję”, która tylko KRLD zabrania przeprowadzania prób nuklearnych i starów satelitarnych. Jest to pogwałcenie prawa międzynarodowego i szczyt hipokryzji.

Stany Zjednoczone nie powinny już dłużej mieć możliwości naruszania niezależnego prawa KRLD do pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej, oraz nie powinny mieć możliwości nadużywania funkcji RB ONZ, które traktuje jako narzędzie do prowadzenia wrogiej polityki wobec KRLD.

USA powinno poważnie potraktować żądania KRLD, do wybrania jednej z dwóch dróg: odprężenia stosunków i działania na rzecz stabilności poprzez poszanowanie prawa KRLD do startów satelitarnych, lub kontynuowania wrogiej polityki wobec KRLD, jak to ma miejsce teraz, która spycha Półwysep Koreański na skraj wojny.

Chcielibyśmy jeszcze raz wszystkim wyjaśnić, że niedawna trzecia próba nuklearna przeprowadzona przez nas, odbyła się w ramach praktycznych środków zaradczych w celu obrony suwerenności kraju i naszego bezpieczeństwa, aby poradzić sobie z bezwzględną wrogą polityką USA, które samowolnie narusza pełne prawo KRLD do startów satelitarnych w celach pokojowych.

Przedstawiciel KRLD powiedział na koniec, że jest przekonany, że Komisja zwróci należytą uwagę na sytuację jaka panuje na Półwyspie Koreańskim, aby upewnić się, że wszystkie kraje ściśle przestrzegają zasady suwerenności, która jest rdzeniem Karty Narodów Zjednoczonych, oraz podstawą stosunków międzynarodowych.