Pjongjang, 3 lipca (KCNA)Minister Spraw Zagranicznych KRLD Pak Ui Chun, szef delegacji KRLD, wygłosił przemówienie podczas konferencji ministerialnej 20 Forum Regionalnego ASEAN, która odbyła się we wtorek w Brunei Darussalam.

Odniósł się do faktu, że KRLD nadal pobudza całą gospodarkę kraju i osiąga sukcesy w poprawie standardów życia ludności, poprzez przyspieszanie budowy kwitnącego narodu, pod mądrym kierownictwem Drogiego Szanowanego Kim Jong Una.

Przypomniał raz jeszcze wolę KRLD zwiększenia potencjału obrony narodowej, jednocześnie skupiając wysiłki na rzecz rozwoju gospodarki i poprawy standardów życia obywateli, w celu podejmowania długofalowych wysiłków na rzecz pokojowego rozwoju.

Odnosząc się do powtarzającego się błędnego koła konfrontacji, eskalacji napięcia i poważnej sytuacji panującej na Półwyspie Koreańskim z powodu działań USA, powiedział:

USA chce rozbroić KRLD i obalić jej system społeczny, poprzez stosowanie wszelkich środków i metod.

Dąży również do dalszego wzmacniania militarnej obecności w celu wywierania presji na inne kraje, poprzez masowe rozmieszczanie najnowocześniejszego sprzętu wojskowego w regionie Azji i Pacyfiku, pod pretekstem “zagrożenia” ze strony KRLD.

USA nadal trąbi o “prowokacjach” i “zagrożeniu” ze strony KRLD, co wygląda tak, jakby winna strona składała pozew jako pierwsza. Wszystkie fakty jasno dowodzą, że prawdziwym prowokatorem i głównym winowajcą ostrego napięcia jest nie kto inny jak USA.

Nieustanne błędne koło ostrych napięć na półwyspie wynika z głęboko zakorzenionej wrogiej polityki USA wobec KRLD.

Stany Zjednoczone nie uznają suwerenności KRLD, ale od ponad pół wieku nakładają na nią różnego rodzaju sankcje, wywierają naciski i dopuszczają się militarnych prowokacji, ponieważ uznały ją za wroga już w dniu jej powstania, z powodu różnych ideologii i systemu społecznego.

Niemożliwa do rozstrzygnięcia jest kwestia nuklearna na półwyspie i wszystkie inne kwestie, a błędne koło napięć będzie się utrzymywać, chyba że USA zrezygnuje ze swojej wrogiej polityki wobec KRLD i przestanie stanowić zagrożenie nuklearne dla KRLD.

Odejście Stanów Zjednoczonych od ich wrogiej polityki powinno się zacząć od zawarcia traktatu pokojowego z KRLD, na zasadach poszanowania jej suwerenności oraz zaprzestania wszelkich sankcji i militarnych prowokacji przeciwko niej.

W tym roku przypada 60 rocznica zawarcia rozejmu koreańskiego.

Po raz kolejny wzywamy do natychmiastowej likwidacji “Dowództwa ONZ“, które istnieje do tej pory i nadużywa nazwy ONZ, jako pozostałość po wojnie koreańskiej.

Spójne jest nasze stanowisko, aby położyć kres napięciom na półwyspie na drodze dialogu i negocjacji oraz przyczynić się do regionalnego pokoju i bezpieczeństwa.

Ostatnio KRLD zaproponowała rozmowy na wysokim szczeblu miedzy władzami KRLD i USA, aby podjąć szczerą dyskusję na szeroko zakrojone tematy, w tym rozbrojenia militarnego napięcia na półwyspie, zastąpienia umowy o rozejmie mechanizmem pokojowym i “budowie świata bez broni nuklearnej”, promowanego przez USA.

Teraz, gdy społeczność międzynarodowa wyraża poważne zaniepokojenie w związku z napiętą sytuacją na półwyspie, jeśli USA naprawdę chce odprężenia, to powinno odpowiedzieć na odważną decyzję i dobrą wolę KRLD, bez warunków wstępnych.

Postępując zgodnie ze swym stanowiskiem samodzielnego zjednoczenia kraju oraz pokoju i dobrobytu narodu, KRLD będzie podejmować odpowiedzialne i cierpliwe wysiłki, zmierzające do wdrożenia wspólnej deklaracji 15 czerwca i deklaracji 4 października.

Minister Spraw Zagranicznych KRLD wyraził przekonanie, że państwa uczestniczące w forum wyrażą wsparcie i solidarność wobec szczerych wysiłków KRLD na rzecz przerwania błędnego koła napięć i osiągnięcia trwałego pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim.

Rząd KRLD będzie jak zawsze dokładać wszelkich starań, aby zwiększyć przyjazne stosunki i współpracę z krajami regionu, kierując się ideami polityki zagranicznej – niezależnością, pokojem i przyjaźnią, oraz będzie chronić pokój i bezpieczeństwo w regionie, w tym na półwyspie, podkreślił.