Biuletyn Ambasady KRL-D

12 września 2015 r.

Prognozowana kierowana przez USA kampania „praw człowieka” przeciwko KRLD potępiona

Pjongjang, 10 września

Rzecznik MSZ KRLD udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane w czwartek przez KCNA odnośnie próby USA i innych wrogich KRLD sił by ponownie wszcząć anty-północnokoreańską kampanię na arenie ONZ w zakresie praw człowieka wobec jej nieistniejącego „problemu praw człowieka”:

Siły wrogie KRLD zamierzają zorganizować „spotkanie ekspertów” w sprawie „kwestii praw człowieka” w KRLD na marginesie 30. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, która odbędzie się w Genewie w dniu 14 września. Chcą zaprosić „ekspertów od praw człowieka” na to „spotkanie” oraz wystawić farsę oczerniania KRLD.

„Eksperci” mają wygłaszać przemówienia na różne tematy podczas „spotkania”, które odbędzie się w ramach manipulacji USA oraz z inicjatywy ich zwolenników. Te „tematy” są oparte na fabrykacjach z anty-północnokoreańskiego „raportu śledczego” i „rezolucji praw człowieka”, które zbankrutowały jako że ich fałszywość została w pełni ujawniona.

„Raport śledczy” jest usiany fabrykacjami zniekształcającymi obraz i oczerniającymi KRLD, gdzie prawdziwe prawa człowieka są zapewnione na najwyższym poziomie, a jego myśl przewodnia została uformowana na podstawie fałszywych zeznań złożonych przez taką hołotę jak „uciekinierzy z północy” i bez jakiegokolwiek potwierdzenia na miejscu.

Wszyscy „uciekinierzy z północy” wykorzystywani przez wrogie siły jako „świadkowie” są ludzkimi szumowinami, które zdezerterowały po dopuszczeniu się takich przestępstw jak kradzież, gwałt na nieletnich dziewczętach, porywanie dzieci i handel ludźmi. KRLD będzie ich ścigać do ostatniego i ujawni ich prawdziwe oblicze.

Ci, którzy nie są świadomi systemu praw człowieka w KRLD, ponieważ na własne oczy nie widzieli prawdziwej sytuacji tam panującej, mówią to i tamto o jej „sytuacji praw człowieka”. Czai się za tym ukryty motyw polityczny.

Obecnie Amerykanie, po rozstrzygnięciu układu nuklearnego z Iranem, wzywają do wywierania presji na KRLD, z głównym naciskiem na jej „kwestię praw człowieka”, nie przebierając w środkach dla zintensyfikowania politycznie umotywowanych prowokacji mających na celu obalenie jej systemu społecznego na arenie ONZ.

Unia Europejska i Japonia przejmują inicjatywę w kierowanej przez USA kampanii. Warto zauważyć, że Japonia jest coraz bardziej gorliwa w jej wysiłkach na rzecz zorganizowania tego „spotkania”. Wydaje się, że Japonia zniweczy sprawę uzgodnioną z KRLD.

Ostatnio, zachodnie media podawały, że „raport śledczy wobec łamania praw człowieka w północnej Korei i rezolucja przeciwko niej są skierowane na ‚zmianę systemu społecznego w północnej Korei’ oraz, że USA i ich sojusznicy ‚dążą do zmiany reżimu poprzez kampanię praw człowieka przeciwko północnej Korei.'” To wyraźnie pokazuje czego wrogie siły szukają w „spotkaniu ekspertów”.

Im bardziej rozpaczliwe będą ruchy USA i innych wrogich sił na rzecz obalenia najkorzystniejszego systemu socjalistycznego KRLD, życia jej mieszkańców i kolebki ich szczęścia, tym twardsze stanowisko przyjmie KRLD wobec zwalczania tych ruchów.

Biuletyn Ambasady KRL-D

12 września 2015 r.