Kobiety świętujące dzień wyborów do 14. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, 10 marca 2019. Źródło: KCNA

Socjalistyczna Konstytucja KRLD została przyjęta 27 grudnia roku Juche 61 (1972).

Skoncentrowana jest ona na masach ludowych i zapewnia im autentyczne prawa i szczęście, sprawiając, że czują dumę ze swojego socjalistycznego systemu.

Pewien zachodni profesor prawa, który miał okazję odwiedzić ten kraj, powiedział: „Nasze prawo reprezentujące świat kapitalistyczny trąci kapitałem to znaczy pieniędzmi, ale w Konstytucji KRLD wyczuć można masy pracujące to znaczy człowieczeństwo”.

Miał wszelkie powody, aby to powiedzieć. Idea stawiająca w centrum uwagi ludzi i miłość do nich obecne są w każdym artykule tej Konstytucji.

Jeden z jej artykułów brzmi następująco: „System społeczny Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest skoncentrowanym na ludziach systemem, w którym ludzie pracy są gospodarzami wszystkiego i wszystko w społeczeństwie im służy. Państwo broni interesów robotników, rolników, żołnierzy, pracujących intelektualistów i wszystkich innych ludzi pracy, którzy uwolnieni zostali od wyzysku i opresji i stali się gospodarzami Państwa i społeczeństwa, oraz szanuje i chroni prawa człowieka”.

W tym kraju nie spotka się takiego społecznego zła jak wyzysk i ucisk człowieka przez człowieka i takiego zjawiska jak „bogacący się bogacze i biedniejący biedni”, a wszystkim członkom społeczeństwa, gospodarzom kraju, przysługuje prawo do pracy i wypoczynku, darmowej edukacji i darmowej opieki zdrowotnej.

W jednym z artykułów rozdziału o podstawowych prawach i obowiązkach obywatela konstytucji KRLD przeczytać można: „Wszyscy obywatele, którzy osiągnęli wiek 17 lat mają prawo wybierania i bycia wybieranymi, niezależnie od płci, rasy, zawodu, miejsca zamieszkania, statusu majątkowego, wykształcenia, przynależności partyjnej, poglądów politycznych i przekonań religijnych”.

Pośród 687 deputowanych wybranych do 14. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego w marcu tego roku, pracownicy przemysłu i rolnictwa oraz posiadacze stopni i tytułów akademickich, technicy i przedstawiciele innych zawodów stanowią 92 procent.

Świadczy to o fakcie, że ludzie pracy biorą czynny udział w administracji Państwa, swobodnie uczestnicząc w wyborach i ciesząc się wolnością i prawami w zakresie działalności społeczno-politycznej.

Oczywiste jest, że organy władzy będące pod kontrolą mas pracujących prowadzą działania legislacyjne mające na celu obronę i zaspokajanie interesów ludzi.

Socjalistyczna Konstytucja KRLD stanowi: „Obywatele mają prawo do pracy”, „Obywatele mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Wszystkie osoby, które nie są zdolne do pracy ze względu na podeszły wiek, chorobę lub niepełnosprawność fizyczną oraz wszystkie osoby starsze i małoletnie nieposiadające środków utrzymania mają prawo do pomocy materialnej”, „Obywatele mają prawo do edukacji”.

Koreańczycy za zupełnie naturalne uważają to, że Państwo zapewnia im stabilne życie. Wychowują się w żłobkach i przedszkolach w ramach państwowych świadczeń oraz korzystają z bezpłatnej, obowiązkowej 12-letniej edukacji, wliczając w to rok kształcenia przedszkolnego. Prawo do tego zagwarantowane jest przez obowiązujący w KRLD nowoczesny system edukacji i politykę mającą na celu dobro ludzi. Również, wszyscy ludzie w tym kraju cieszą się darmowym dostępem do leczenia, dzięki systemowi bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz rosnącej sieci szpitali, sanatoriów i innych placówek medycznych. Osoby w wieku produkcyjnym mają swobodę wyboru stanowiska pracy zgodnie ze swoim życzeniem i umiejętnościami; wszyscy obywatele otrzymują od Państwa stabilne zatrudnienie. Praca dzieci jest oczywiście stanowczo zabroniona.

Co więcej, w ramach środków mających na celu zapewnianie ludziom pracy cywilizowanego i stabilnego życia, Państwo dużo inwestuje w budownictwo mieszkalne i zapewnia im darmowe mieszkania.

Na przykład w ostatnich latach zwykłym obywatelom w Pjongjangu, w tym nauczycielom i badaczom, przydzielone zostały nowoczesne mieszkania na Ulicy Naukowców Mirae, Ulicy Ryomyong i innych nowych ulicach.