Utworzono stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD.

Jej adres to: http://www.mfa.gov.kp.

Strona internetowa pomoże w promowaniu zrozumienia polityki zagranicznej KRLD oraz przyczyni się do wzmocnienia stosunków dobrosąsiedzkich, przyjaźni i współpracy pomiędzy KRLD a innymi krajami w duchu idei niepodległości, pokoju i przyjaźni.

Źródło: KCNA