Realizowana przez Partię Pracy Korei (PPK) Polityka Songun (po pierwsze wojsko) jest wielkim i potężnym modułem politycznym, reprezentującym niezależną politykę, zapewniając niezwyciężoną broń dla poradzenia sobie z siłami dążącymi do jak największej dominacji.

Rodong Sinmun, wiodący dziennik w KRLD, podkreśla to w swoim artykule.

Czytamy w nim:

KRLD zaprezentowała swoją godność przed całym światem jako ojczyzna Polityki Songun.

Wszystko to dzięki Przywódcy Kim Jong Ilowi, który zmienił kraj w potęgę militarną na światowym poziomie dzięki swojej oryginalnej filozofii naukowej i politycznej w dobie niepodległości oraz dzięki swej wybitnej sztuce przywództwa.

Kim Jong Il zapewnił wieczne fundamenty dla ostatecznego zwycięstwa rewolucyjnej sprawy Songun w naszym kraju.

Dzięki Polityce Songun ukształtowanej przez niego, KRLD mogła śmiało pokonać niespotykane dotąd trudności w latach dziewięćdziesiątych i w nowym wieku oraz bronić socjalizmu i dynamicznie budować kwitnący naród, wychodząc zawsze zwycięsko w walce na śmierć i życie z imperialistami.

Historyczne doświadczenia koreańskiej rewolucji i obecnej rzeczywistości w światowej polityce jasno dowodzą wielkiej ważności i żywotności zapewnionej przez Kim Jong Ila Polityki Songun oraz jej potęgę.

Obecnie Polityka Songun PPK rozwija się dzięki przewodnictwu szanownego Marszałka Kim Jong Una.

Jego energiczne kierownictwo rewolucją Songun zapewnia trwały pokój i bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim oraz służy jako cenny miecz zapewniający niezwyciężoność koreańskiej armii i ludu w budowaniu kwitnącego narodu, oraz dla postępowej ludzkości podążającej wzdłuż drogi niepodległości.

Źródło: KCNA