Pjongjang, 28 czerwca (KCNA) — 28 czerwca, rzecznik Komitetu Centralnego Demokratycznego Frontu Na Rzecz Zjednoczenia Korei (DFZK) udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA, dotyczące tak lekkomyślnych działań marionetkowego reżimu południowokoreańskiego, jak nazywanie “uprowadzonymi podczas wojny Koreańczykami z Południa” pro-zjednoczeniowych patriotów, którzy udali się do KRLD w poszukiwaniu sprawiedliwości i prawdy, podczas Wojny o Wyzwolenie Ojczyzny:

Ostatnio, marionetkowy reżim określił 274 pro-zjednoczeniowe osobistości, w tym Kim Kyu Sika, jako “uprowadzonych podczas wojny Koreańczyków z Południa“, podczas  dziesiątego posiedzenia “komitetu ds. badania prawdy ukrytej za porwaniami Koreańczyków w czasie wojny 25 czerwca i sprowadzenia uprowadzonych”.

“Uprowadzeni podczas wojny” to ci, którzy z własnej woli przybyli w objęcia KRLD, rozczarowani rządami marionetkowego reżimu Syngman Rhee, sykofanckich i niepopularnych w czasie wojny koreańskiej.

Działania marionetkowego reżimu są niedopuszczalną zniewagą dla tych ludzi, ich osieroconych rodzin i KRLD, oraz kolejną podłą prowokacją wobec niej.

Jeśli chodzi o Kim Kyu Sika, to brał udział we Wspólnej Konferencji Przedstawicieli Partii Politycznych i Organizacji Społecznych Korei Północnej i Południowej, która odbyła się w Pjongjangu w kwietniu 1948 roku i miał zaszczyt zostać przyjętym przez Prezydenta Kim Il Sunga. Po powrocie do Korei Południowej, głęboko poruszony wielką, patriotyczną wolą i wielkodusznością Prezydenta, dzielnie walczył przeciwko działaniom amerykańskich imperialistów i ich pachołków, zmierzającym do podziału kraju i rozpętania wojny. Po powrocie na Północ, pod opieką Prezydenta, we wrześniu 1950 roku, całkowicie poświęcił się walce o zjednoczenie kraju, jako wiceprezes Rady Konsultacyjnej Byłych Południowokoreańskich Polityków na Północy Promujących Pokojowe Zjednoczenie, aż do ostatnich chwil swojego życia.

Kim Kyu Sik poświęcił całe swoje życie służbie dla kraju i narodu, po powrocie pod opiekę Prezydenta, a teraz cieszy się wiecznym życiem. Działania podjęte przeciwko niemu wyraźnie udowadniają jak lekkomyślny etap osiągnęła grupa marionetek w swojej oszczerczej kampanii przeciwko KRLD.

Jasny jest cel, który chce osiągnąć marionetkowy reżim poprzez takie działania.

To ukazuje ich okrutne intencje robienia szumu w kwestii “uprowadzonych podczas wojny Koreańczyków z Południa” jako jeszcze jeden “problem praw człowieka na Północy“, w celu intensyfikacji nagonki na KRLD na arenie międzynarodowej, obrażania pro-zjednoczeniowych patriotów, którzy oddali się pod opiekę KRLD, oraz niszczenia jej wizerunku.

Czai się za tym podły zamiar podjęcia kwestii “uprowadzonych podczas wojny Koreańczyków z Południa“, wraz z kwestią “jeńców wojskowych Republiki Korei” i “uprowadzonych przez Północ” podczas zajmowania się więzami PółnocPołudnie w przyszłości, tworzenia złożoności i osiągnięcia swych złowrogich umotywowanych politycznie celów.

“Uprowadzeni przez Północ” i “jeńcy wojskowi Republiki Korei” to wymysły grupy marionetek.

“Komitet ds. badania prawdy ukrytej za porwaniami Koreańczyków w czasie wojny 25 czerwca i sprowadzenia uprowadzonych” określił niedawno pro-zjednoczeniowe osobistości “uprowadzonymi podczas wojny Koreańczykami z Południa“. Komitet, wylęgarnia spisków przeciwko KRLD, jest pod kontrolą “premiera” oraz prowadzony przez niego i Chongwadae.

Grupa marionetek w pocie czoła pracuje nad eskalacją konfrontacji z rodakami, poprzez definicję “uprowadzonych podczas wojny Koreańczyków z Południa“, ale tak złowroga próba oraz brudne i bezwstydne oszustwo nigdy nikogo nie przekonają.

Oszczercza kampania grupy marionetek przeciwko KRLD jedynie ujawni ich brudną naturę konfrontacyjnych maniaków, która spotka się z jeszcze silniejszą krytyką i potępieniem ze strony całego narodu i sumienia świata.

Nigdy nie wybaczymy grupie marionetek, ale będziemy mieć oko na ich kryminalne czyny.

Grupa marionetek powinna stawić czoła pragnieniom narodu oraz trendowi czasu i natychmiast zatrzymać szał konfrontacji.