Rzecznik prasowy Ministerstwa Ludowych Sił Zbrojnych Komisji Obrony Narodowej KRLD wydał w środę następujące oświadczenie:

5 marca, Naczelne Dowództwo Koreańskiej Armii Ludowej, przedstawiło światu stanowcze stanowisko armii i ludu KRLD, w obliczu coraz bardziej jawnych wrogich działań USA i ich sojuszników, skierowanych przeciwko KRLD.

Południowokoreańscy wojskowi podżegacze wojenni nadal się nie opamiętali i wciąż zachowują się lekkomyślnie.

6 marca, marionetkowe Kolegium Szefów Połączonych Sztabów pozwoliło szefostwu ich dowództwa wzywać do “ukarania dowódców północy”, nie mówiąc już o “bazach” i “umocnieniach”, poprzez zmobilizowanie środków wojskowych, jeśli tylko KRLD rozpocznie jakiekolwiek działania.

8 marca, marionetkowe Ministerstwo Obrony także pozwoliło, aby ich rzecznik prasowy ośmielił się urazić godność najwyższego kierownictwa północy i wygrażał, że “usuną z powierzchni ziemi reżim na północy odzwierciedlając wolę ludzkości” jeśli siły jądrowe północy rozpoczną jakiekolwiek działania.

Minister Obrony Kim Pyong Gwan, który zastąpił wojskowego chuligana Kima Kwan Jin, ogłosił, że południe będzie przeciwdziałać jakiejkolwiek akcji północy “zmianą, lub obaleniem reżimu, w tym wojną psychologiczną”.

Ten szał, rozpętany przez południowokoreańskich podżegaczy wojennych, to nic innego jak nieistotna prowokacja w wykonaniu Chongwadae.

Niepomyślne wieści dochodzą do nas z Chongwadae. Wzywają do utrzymania wysokiej gotowości i czujności dla “bezpieczeństwa”, mówiąc, że “państwo nie może być chronione tylko bronią”, oraz, że “kraj, który koncentruje się tylko na wzmacnianiu swoich zdolności bojowych, w tym broni jądrowej, doprowadzi do własnej zagłady”.

Sęk w tym, że wszystko to zbiega się w czasie z amerykańsko-południowokoreańskimi nuklearnymi ćwiczeniami wojennymi Key Resolve i Foal Eagle, które rozpoczęły się na dobre. KRLD nie może zinterpretować tych działań inaczej, niż tylko powtórzenia upadłej postawy konfrontacyjnej reżimu Lee Myung Baka i wyraz zupełnej ignorancji dobra narodu. Armia narodu i ludu, która posiada broń nuklearną, może zawsze zwyciężyć w walce z potężnym wrogiem i zagwarantować wielkość i bezpieczeństwo kraju.

To jest właśnie szara rzeczywistość świata, w którym rządzi prawo dżungli i gorzka lekcja wyciągnięta przez KRLD, podczas dziesiątek lat żmudnej konfrontacji z USA. Oni jednak wzywają do “porzucenia broni jądrowej”, z której posiadania naród może być dumny przed światem, oraz do “zrezygnowania z Polityki Songun“, która ma na celu utrzymywać pokój w regionie i chronić przed atakiem agresorów. Są to hasła rzucane przez idiotów, którzy nie potrafią ocenić rzeczywistości.

KRLD rozpoczęła działania, które mają na celu przeciwdziałanie aktom wojennym rabusiów atakujących w grupach, którzy chcą naruszyć suwerenność narodu. Jednak południowokoreańskie bandyckie siły przedstawiają te działania jako “prowokację”. Nie zadowalają się swoją ciężką pracą na rzecz pozbawienia KRLD jej broni nuklearnej, która została skonstruowana dla obrony kraju i narodu. Sprowadza się to do trzykroć przeklętego aktu zdrady.

Obywatele Korei Południowej muszą zwrócić lufy karabinów przeciwko podżegaczom wojennym, w odpowiedzi na na działania KRLD, dobrze wiedząc, że suwerenność kraju i los narodu nie mogą być pozostawione w rękach zdrajców narodu. To co robią, jest anachronicznym aktem zdrady. Ślepo podążają za bandyckimi poleceniami swojego mistrza Stanów Zjednoczonych, chętnie oddając cały kraj pod ich kontrolę, nie mogąc rozpoznać, co jest sprawiedliwością, a co jest niesprawiedliwością, a także co jest hipokryzją.

Cokolwiek USA i inne mocarstwa zadecydują, uciekając się do despotycznych i arbitralnych praktyk, w żadnym wypadku nie będzie sprawiedliwe. Jakakolwiek rezolucja przyjęta przez RB ONZ nie może być prawdziwa, jako że jest to tylko głosująca maszyna, pozbawiona bezstronności i sprawiedliwości.

Niesprawiedliwość i kłamstwo nigdy nie staną się sprawiedliwością i prawdą, a ich hipokryzja, z biegiem czasu, w końcu się objawi.

Nieustępliwa walka armii i ludu KRLD w celu obrony suwerenności narodu, prawa do jego istnienia i ochrony najwyższych interesów jest tylko jedna, jak dowodzi tego historia. Armia i lud KRLD mają dostęp do precyzyjnego odstraszania nuklearnego, które teraz zostało zróżnicowane i zaciskając pasa wybrali trudną drogę Songun, spośród wielu innych alternatyw. Stało się tak dlatego, że to po jej stronie leży prawda i sprawiedliwość.

Południowokoreańscy wojskowi podżegacze wojenni nie mogą zrozumieć rzeczywistości, ponieważ są zdrajcami całkowicie pochłoniętymi pochlebianiu USA. Człowiek, który zostaje sługusem, staje się idiotą, a naród, który zamienia się w sługusa, zostanie zrujnowany.

To jest prawo, które udowadnia długa historia ludzkości.

Armia i lud KRLD nie pozostaną bierne wobec haniebnych działań południowokoreańskich podżegaczy wojennych, którzy chcą przekazać kontrolę nad armią, oraz jej duszę Stanom Zjednoczonym i zaoferować, swojemu panu, żołnierzy jako mięso armatnie.

Dlatego właśnie KRLD wybrała USA i południowokoreańskich podżegaczy wojennych jako główny cel wszystkich swoich obecnych działań, mających na celu obronę suwerenności i jako główny cel bezlitosnego uderzenia.

Podżegacze wojenni zostali tak poinformowani, żeby mogli zapamiętać, że zawieszenie broni jest już nieważne i KRLD nie jest hamowana żadną deklaracją o nieagresji.

To co pozostało do zrobienia, to działania wymiaru sprawiedliwości i bezlitosny odwet wojska i ludu KRLD.

Marionetkowe siły południowokoreańskie powinny pójść po rozum do głowy.