Pjongjang, 1 lipca (KCNA) — Południowokoreański reżim marionetkowy, pod pretekstem bezpieczeństwa, osiągnął ekstremalną fazę w tłumieniu pro-zjednoczeniowych sił patriotycznych, w tym Południowej Centrali Ponadkrajowego Sojuszu Na Rzecz Zjednoczenia Korei (Pomminryon), walczących o niepodległość, demokrację i zjednoczenie.

Rzecznik Północnej Centrali Pomminryon, w swoim oświadczeniu z dnia 1 lipca, stanowczo napiętnował te represje jako przestępcze działania marionetkowego reżimu, mające na celu całkowite stłumienie słusznych działań Południowej Centrali, którą uznają za cierń w swoim oku, gdyż jest wytrwała w swoich działaniach na rzecz sprawiedliwości, zjednoczenia i patriotyzmu, oraz odgrywa rolę pioniera w walce o realizację północno-południowych wspólnych deklaracji i o osiągnięcie niezależnego zjednoczenia.

Uznana przez opinię publiczną w kraju i za granicą, Południowa Centrala działa według programu pozytywnego wspierania i realizowania trzech zasad – niezależności, pokojowego zjednoczenia i wielkiej jedności narodowej, oraz północno-południowych wspólnych deklaracji i z oddaniem pracowała dla ich realizacji, mówi oświadczenie, dodając:

Południowokoreański reżim marionetek podejmuje wysiłki ostatniej szansy, w celu przetrwania kryzysu władzy, wstrząsającego nią aż do samych fundamentów, poprzez skierowanie  krytyki opinii publicznej gdzie indziej, wzmagając faszystowskie represje wobec Południowej Centrali i kampanię na rzecz wyeliminowania “sił zwolenników Północy“.

Bez względu na to, jak bardzo marionetkowy reżim może próbować, to nigdy nie ukryje prawdy i sprawiedliwości, oraz nie uniknie destrukcji, gdyż jest to zdradziecki reżim działający wbrew opinii publicznej.

Droga podjęta przez Pomminryon jest słuszna i patriotyczna, gdyż toruje drogę do samodzielnego zjednoczenia wraz ze wszystkimi innymi rodakami z kraju i z zagranicy. Żadne fizyczne represje nie zatrzymają jej rozwoju.

Marionetkowy reżim powinien natychmiast zaprzestać faszystowskich represji wobec Południowej Centrali Pomminryon i bezwarunkowo uwolnić bezpodstawnie przetrzymywane pro-zjednoczeniowe osobistości.