Pierwsze polityczne spotkanie konsultacyjne pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych KRLD, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Algierii odbyło się w dniu 24 kwietnia w Algierze.

Ze strony KRLD obecna była delegacja MSZ KRLD z wiceministrem Sin Hong Cholem na czele, a ze strony Algierii przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Algierii, w tym sekretarz generalny Hassane Rabehi.

Sin Hong Chol powiedział, że Prezydent Kim Il Sung i Przywódca Kim Jong Il udzielali aktywnego poparcia i wsparcia rządowi i ludowi Algierii w ich walce, zawsze przykładając dużą wagę do stosunków dwustronnych.

Po briefingu na temat osiągnięć dokonanych przez armię i lud KRLD w budowaniu socjalistycznej potęgi pod mądrym kierownictwem szanownego Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una, wiceminister podkreślił potrzebę rozszerzenia i rozwoju stosunków dwustronnych, niewzruszonych zmieniającą się sytuacją.

Hassane Rabehi powiedział, że Prezydent Kim Il Sung jako pierwszy uznał Algierię gdy w 1958 roku powołano rząd tymczasowy oraz udzielał ludności algierskiej materialnej i moralnej pomocy w walce o wyzwolenie narodowe.

Serdecznie gratulując narodowi koreańskiemu cudownych sukcesów dokonanych przez niego pod mądrym przywództwem Kim Jong Una, sekretarz generalny powiedział, że rząd i lud Algierii będą niezmiennie popierać linię KRLD w sprawie pokojowego zjednoczenia kraju poprzez wysiłki narodu, bez ingerencji z zewnątrz.

Tego samego dnia, wiceminister KRLD spotkał się i odbył rozmowę z Ramtane Lamamra, ministrem Stanu i ministrem Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej.

Mówiąc, że pierwsze polityczne spotkanie konsultacyjne w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju stosunków dwustronnych, Ramtane Lamamra wyraził przekonanie, że ciesząca się długą historią i tradycją przyjaźń pomiędzy oboma krajami będzie się nadal umacniać.

Źródło: KCNA