Ludzie świętujący. 75 rocznicę założenia Partii Pracy Korei

Za kilka dni przypadać będzie 76. rocznica założenia Partii Pracy Korei. Przy tej okazji zastanowić się można dlaczego PPK wciąż zwycięsko idzie naprzód, ciesząc się całkowitym poparciem Koreańczyków?

Odpowiedź leży w poglądzie na budowanie Partii, jaki prezentuje jej sekretarz generalny, Marszałek Kim Jong Un.

Duch dokonywania bezinteresownych, ofiarnych wysiłków dla ludzi

Sekretarz Generalny Kim Jong Un podczas inspekcji wioski odbudowanej po zniszczeniu przez katastrofę naturalną

W sierpniu ubiegłego roku w wioskę Taechong, leżącą w powiecie Unpha, prowincji Hwanghae Północne, w zachodniej części Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, uderzyła potężna powódź, niszcząc wiele domów.

To Kim Jong Un jako pierwszy pojechał na dotknięty powodzią obszar. Gdy tylko zameldowano mu o sytuacji na miejscu, udał się tam, osobiście prowadząc swój samochód.

Podejmując na miejscu szczegółowe środki mające na celu zapewnienie odbudowy wioski, zapytał mieszkańców, czy bardziej podobałyby się im domy jednorodzinne czy dwurodzinne. Kiedy odpowiedzieli, że woleliby jednorodzinne budynki, dopilnował, aby takie zostały zbudowane, zgodnie z wolą mających w nich mieszkać rolników.

Przywódca państwa i partii rządzącej przyjął życzenie rolników jako bezwarunkowe.

Sytuacja taka dotyczyła nie tylko wioski Taechong.

Kiedy powódź dotknęła równocześnie kilku miejsc, Kim Jong Un natychmiast zwołał posiedzenia PPK, aby przedyskutować środki, jakie zostaną podjęte na rzecz stabilizacji życia ofiar.

Kiedy odwiedzał on wschodnie wybrzeże, w które uderzyło tsunami, wysłał list otwarty do członków PPK w stolicy, prosząc ich, aby włączyli się do odbudowy na poszkodowanych terenach.

Oglądając nowe, lepsze niż poprzednie domy zbudowane na dotkniętych powodzią obszarach, zapoznawał się ze wszystkimi szczegółami i wypytywał czy budynki się ludziom podobają, mówiąc, że powinny one przede wszystkim stwarzać ludziom wygodne warunki do życia. Zapoznawał się z układem pokojów, wysokością sufitów, a nawet przyborami kuchennymi.

Była to jedna z sytuacji, która w istocie jasno pokazała, że zasadą działań PPK i sposobem jej istnienia jest rozwiązywanie wszystkich problemów, z jakimi stykają się w życiu ludzie, odpowiedzialne troszczenie się o ich los i dokonywanie bezinteresownych, ofiarnych wysiłków dla ich dobra.

Trudno się dziwić więc, że Koreańczycy darzą PPK poparciem i nazywają ją partią-matką.

Budowanie partii-sługi ludzi

Sekretarz Generalny Kim Jong Un podczas inspekcji placu budowy nowego szpitala

Matki przede wszystkim służą swoim dzieciom, bardziej dbając o to niż o swój godny szacunku status wynikający z bycia rodzicem. Spełniają wszelkie prośby swoich dzieci i nie domagają się za to żadnego wynagrodzenia.

Według poglądu na budowanie Partii, jaki prezentuje Kim Jong Un, PPK powinna być budowana jako partia-sługa ludzi, która nie zawaha się przed zrobieniem niczego co ma na celu ich dobro, aby sprostać wielkiemu zaufaniu ich, którzy nazywają ją partią-matką.

Gdy ofiary powodzi w wiosce Taechong, na czas budowy nowych domów, zamieszkały w siedzibie powiatowego komitetu Partii, urzędnicy komitetu Partii pracowali w namiotach i troszczyli się o warunki życia dotkniętych katastrofą naturalną ludzi.

Było tak nie dlatego, że nie istniały inne budynki, w których mogłyby zatrzymać się ofiary powodzi, ani inni ludzie, którzy mogliby się o nich zatroszczyć.

Było tak dlatego, że podstawową zasadą jaką kieruje się PPK jest okazywanie troski ludziom, których spotkało nieszczęście i otaczanie ich serdeczną opieką.

Kim Jong Un robi wszystko co się da, aby spełniać postulaty ludzi i bronić ich interesów.

Nawet pomimo tego, że kraj doświadcza trudności, dopilnował on, aby zbudowane zostały nowoczesne miejsca aktywności kulturalnych i rozrywkowych, takie jak kurort narciarski, park wodny i kurort z gorącymi źródłami, czy specjalistyczne szpitale wyposażone w nowoczesny sprzęt. Dzięki temu ludzie mogą cieszyć się korzyściami płynącymi z nowoczesnej cywilizacji i bezpłatną opieką zdrowotną.

Obecnie w różnych miejscach w KRLD trwają wielkoskalowe prace budowlane, których celem jest wybudowanie w ciągu pięciu lat 50 000 mieszkań w stolicy i 25 000 domów na obszarach górnictwa metali nieżelaznych.

Na uwagę zasługuje tu fakt, że projekty te realizowane są w niesprzyjających warunkach – nieustannie trwa globalny kryzys zdrowotny, a wrogie siły utrzymują wymierzone w KRLD sankcje. Jednak wola PPK, aby niezawodnie realizować je dla ludzi pozostaje niezmienna.

Uwzględniając powyższe przykłady, przyznać trzeba, że zupełnie naturalne jest to, że Partia Pracy Korei zwycięsko idzie naprzód, mając całkowite poparcie ludzi, niezależnie od pojawiających się przeciwności losu.