W Panmunjom odbyły się pilne północno-południowe rozmowy na wysokim szczeblu, które rozpoczęły się w minioną sobotę i zakończyły w poniedziałek.

Brali w nich udział ze strony północy Wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) Hwang Pyong So, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK), wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i dyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL, oraz Kim Yang Gon, członek Biura Politycznego i sekretarz KC PPK, a ze strony południowej Kim Kwan Jin, szef Biura Bezpieczeństwa Państwowego Chongwadae, i Hong Yong Phyo, minister Zjednoczenia.

Podczas północno-południowych rozmów odbyto dogłębną dyskusję na temat pryncypialnych kwestii wynikających z rozbrojenia konfrontacji militarnej, zapobiegania konfliktom i wspierania rozwoju stosunków dwustronnych, oraz podano do wiadomości publicznej następującą wspólną informację prasową:

Północno-południowe pilne rozmowy na wysokim szczeblu odbywały się w Panmunjom od 22 do 24 sierpnia 2015r.

Brali w nich udział ze strony północy Hwang Pyong So, dyrektor Generalnego Biura Politycznego KAL, i Kim Yang Gon, sekretarz KC PPK, a ze strony południa Kim Kwan Jin, szef Służby Bezpieczeństwa Państwowego Chongwadae, i Hong Yong Phyo, minister Zjednoczenia.

Obie strony omówiły kwestię rozbrojenia ostrego napięcia wojskowego, które pogłębiło się niedawno pomiędzy północą i południem, oraz poprawy północno-południowych stosunków, a także podały do wiadomości publicznej następujące porozumienie:

Północ i południe porozumiały się w sprawie przeprowadzenia rozmów między swoimi władzami w Pjongjangu i Seulu w jak najszybszym terminie dla poprawy północno-południowych stosunków oraz w sprawie podjęcia wieloaspektowego dialogu i negocjacji.

Strona północna wyraziła ubolewanie z powodu niedawnej eksplozji miny, która miała miejsce po południowej stronie Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ) wzdłuż Wojskowej Linii Demarkacyjnej (MDL), raniąc żołnierzy strony południowej.

Strona południowa zakończy nadawanie propagandy przez głośniki wzdłuż MDL od godziny 12:00 w dniu 25 sierpnia, jeżeli nie będzie miała miejsca żadna nienormalna sytuacja.

Północna strona do tego czasu zniesie częściowy stan wojenny.

Północ i południe porozumiały się w sprawie organizacji zjazdu rozdzielonych rodzin i krewnych z północy i południa z okazji Harvest Moon Day w tym roku i dalszej organizacji takich zjazdów w przyszłości oraz w sprawie podjęcia roboczych rozmów Czerwonego Krzyża na początku września.

Północ i południe porozumiały się w sprawie ożywienia wymiany organizacji pozarządowych w różnych dziedzinach.

Źródło: KCNA