Biuletyn Ambasady KRLD

 

909

Partia Pracy Korei nazywana jest wielką partią Kim Il Sunga i Kim Jong Ila.

Prezydent Kim Il Sung (1912-1994) był wybitnym przywódcą, który założył Partię Pracy Korei i rozwinął ją w stanowczą siłę prowadzącą koreańskie społeczeństwo i sprawę niezależności ludzkości.

Wszedł on na drogę rewolucji w wieku nastoletnim, kiedy Korea była pod japońską okupacją militarną. W 1926 roku zorganizował Związek na Rzecz Obalenia Imperializmu, który posłużył jako historyczne korzenie PPK. Stworzył również idee Juche, nowy naukowy pogląd na świat, odzwierciedlający dążenia ludzi do niezależności i wymagania czasów. Jest ona przewodnią ideologią PPK. Wznosząc sztandar idei Juche, przez 20 lat prowadził anty-japońską rewolucyjną walkę i 15 sierpnia 1945 roku wyzwolił kraj. Bezpośrednio po wyzwoleniu założył PPK i przewodził jej przez pół wieku.

Przedstawił idee i teorie, które posłużyły jako cenne wskazówki w budowaniu PPK, i zapewnił jej wytrawne kierownictwo, aby stale rozwijać dzieło socjalizmu bez najmniejszych błędów w odniesieniu do jej linii czy zmienności w jej działaniach. Jego szlachetne cnoty były źródłem jedności całej PPK opartej na wzniosłym poczuciu braterstwa.

Zbudował PPK jako opartą na masach partię złożoną z robotników, chłopów i intelektualistów, i zagwarantował, aby wszystkie jej działania były skierowane na obronę i realizowanie potrzeb i interesów mas ludowych. W rezultacie PPK zapuściła korzenie głęboko między masy i stworzyła z nimi harmonijną całość.

Pod jego wytrawnym przywództwem PPK, bezpośrednio po swoim powstaniu, uczyniła masy pracujące gospodarzami siły politycznej i poprowadziła je ku budowie nowego społeczeństwa poprzez przeprowadzenie takich demokratycznych reform jak reforma rolna, nacjonalizacja kluczowego przemysłu i wprowadzenie prawa o równości płci. Korea, niegdyś zacofane, kolonialne pół-feudalne społeczeństwo, przeszło ogromne zmiany we wszystkich aspektach w krótkim okresie po wyzwoleniu i 9 września 1948 roku proklamowana została Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, pierwsze państwo ludowej demokracji na Wschodzie. PPK skierowała główne wysiłki na budowanie i rozwój armii. Podczas wojny koreańskiej (1950-1953) koreańska armia i lud pokonali 16 państw dowodzonych przez USA, które napadły kraj. W wojnie tej Stany Zjednoczone, które chełpiły się byciem „najsilniejszymi” na świecie, po raz pierwszy w historii poniosły haniebną porażkę, a KRLD z honorem obroniła wolność i niezależność swoich ludzi.

Po wojnie Amerykanie twierdzili, że KRLD przez sto lat nie podźwignie się z wojennych gruzów. Jednak PPK poprowadziła ludzi do ukończenia odbudowy w krótkim okresie trzech lat i doprowadziła do ogólnonarodowego rewolucyjnego ożywienia nazwanego ruchem Chollima, w ten sposób rozwijając kraj w socjalistyczne państwo przemysłowe w przeciągu zaledwie 14 lat. KRLD raz na zawsze usunęła wyzysk, ucisk, zacofanie i ubóstwo i stworzyła socjalistyczny raj skoncentrowany na masach oraz socjalistyczną potęgę niezależną, samowystarczalną i samodzielną pod względem obrony narodowej.

Dzieło Prezydenta Kim Il Sunga było znakomicie kontynuowane przez Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej KRLD Kim Jong Ila.

Przewodniczący Kim Jong Il rozwinął PPK w partię Kim Il Sunga, potężną siłę przewodnią opartej na Songun rewolucji, i poprowadził ją drogą zwycięstwa. Za swoje wyczyny dokonane na rzecz położenia wiecznych fundamentów pod budową dobrze prosperującego kraju, jest on dziś głęboko szanowany jako wieczny Sekretarz Generalny PPK.

19 czerwca 1964 roku, dzień kiedy rozpoczął on pracę w Komitecie Centralnym PPK, jest kamieniem milowym w historii Partii.

Sformułował on Kimilsungizm i poprowadził dzieło kształtowania całej PPK w oparciu o Kimilsungizm, zapewniając w ten sposób wejście Partii na nowy etap rozwoju. Urzeczywistnił ideę Juche i oparte na niej idee i teorie w budowaniu i rozwoju PPK w partię, która gruntownie wprowadziła system ideologiczny i system kierownictwa przywódcy; partię-matkę, która stworzyła harmonijną całość z masami i wiernie  im służy; oraz walczącą partię posiadającą silne poczuciem organizacji i dyscypliny.

W ostatnich latach ubiegłego wieku KRLD musiała stawić czoła antysocjalistycznej ofensywie sprzymierzonych sił imperialistycznych dowodzonych przez USA. W tym czasie, Przewodniczący sformułował podstawy Songun, że armia to partia, państwo i lud. W oparciu o to, w pełni wprowadził politykę Songun, politykę priorytetowo traktującą wzmacnianie zdolności militarnych i popychającą naprzód całe dzieło socjalizmu z Koreańską Armią Ludową jako kluczową i główną siłą.

Pod jego opartym na Songun kierownictwem, przywództwo PPK nad KAL zostało ustanowione na wyższym poziomie, a PPK została wsparta potężnymi masowymi fundamentami wielkiej jedności między armią i narodem. Dopilnował on również, żeby armia dała cywilom przykład w popieraniu ideologii i sprawy PPK i wszyscy ludzie naśladowali ducha żołnierzy, w ten sposób perfekcyjnie urzeczywistniając jedność między PPK i KAL jak i między żołnierzami i cywilami. W efekcie tego, PPK niezawodnie obroniła socjalizmu wbrew najcięższym próbom i zapewniła trampolinę dla budowy dobrze prosperującego socjalistycznego kraju.

Kiedyś słabe kolonialne państwo, które zostało wymazane z mapy wiek temu, dziś KRLD stała się polityczną i militarną potęgą, która weszła w posiadanie broni nuklearnej i jest zdolna do produkcji i wynoszenia na orbitę sztucznych satelitów. Obecnie robi ona skoki naprzód ku swojemu celowi – kwitnącemu, cywilizowanemu socjalistycznemu państwu. Jest to w pełni zasługą Prezydenta Kim Il Sunga i Przewodniczącego Kim Jong Ila, wiecznych przywódców PPK.

Przewodniczący PPK Kim Jong Un i wszyscy jej członkowie są niezachwiani w swojej woli i determinacji, by dodać wiecznego blasku PPK jako wielkiej partii Kim Il Sunga i Kim Jong Ila.