Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD wydał, w sobotę, następujące oświadczenie:

W czwartek, Rada Bezpieczeństwa ONZ, na czele z USA, przyjęła kolejną “rezolucję w sprawie sankcji” przeciwko KRLD, z powodu jej trzeciej podziemnej próby nuklearnej.

“Rezolucja” jest wyraźnym dowodem na to, że USA nadużywa kompetencji RB ONZ do prowadzenia swojej wrogiej polityki, której celem jest doprowadzenie do upadku ideologii i systemu wybranego przez obywateli KRLD, poprzez jej rozbrojenie i zaduszenie ekonomiczne.

Stany Zjednoczone bezmyślnie naruszają prawo suwerennego kraju do wystrzelenia własnego satelity i nasiliły ruchy, które mają stłumić KRLD. Są zatem arcy kryminalistą, przez którego KRLD zmuszona została do przeprowadzenia trzeciej podziemnej próby nuklearnej w celach samoobronnych.

Gdyby RB ONZ była chociaż trochę bezstronna, to od początku wzięłaby pod uwagę kwestię wrogich działań USA wobec KRLD, które sprawiły że KRLD, mająca w planach skupić swoje wysiłki na budownictwie gospodarczym i poprawie standardów życia ludności, przeprowadziła test nuklearny.

Jednak od samego początku, RB ONZ podążała złą drogą tworząc błędne koło napięcia, poprzez zwracanie uwagi tylko na jednostronne żądania i twierdzenia USA, sprzeczne z prawdziwym źródłem wrogości pomiędzy KRLD i USA, oraz z kwestią nuklearną na Półwyspie Koreańskim.

W ciągu ostatnich ośmiu lat, z inicjatywy Stanów Zjednoczonych RB ONZ przyjęła pięć “rezolucji w sprawie sankcji” przeciwko KRLD, ale to spowodowało tylko jakościowe i ilościowe wzmocnienie potencjału odstraszania nuklearnego KRLD, co jest sprzeczne z tym, czego oczekiwali.

Odstraszanie nuklearne KRLD jest mocnym gwarantem obrony suwerenności kraju i jego prawa do istnienia, a także potężną bronią, zdolną do rozbicia wrogich działań USA, zmierzających do wywołania wojny nuklearnej i zdolną do wcześniejszego osiągnięcia historycznej sprawy zjednoczenia narodowego.

KRLD, tak jak miało to już miejsce w przeszłości, stanowczo potępia i odrzuca “rezolucję w sprawie sankcji” skierowaną przeciwko niej, która jest produktem wrogiej polityki USA.

Przyjęta przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników “rezolucja w sprawie sankcji”, służąca do zablokowania KRLD możliwości podboju kosmosu, oraz osłabienia jej potencjału odstraszania nuklearnego, spowoduje tysiąckrotne zwiększenie zdolności Songun Korei.

RB ONZ popełniła przestępstwo popierając Stany Zjednoczone w ich bezwstydnych próbach rozpętania wojny nuklearnej pod pretekstem “nieproliferacji broni jądrowej”, tworząc krytyczną sytuację na Półwyspie Koreańskim.

KRLD przedstawiła już swoje zdecydowane stanowisko, że kolejno podejmie zdecydowane środki zaradcze, które doprowadzą do wielkiej wojny o zjednoczenie ojczyzny, jeżeli tylko USA zdecyduje się na konflikt.

KRLD, nie ustępując w swoich wysiłkach i nie zbaczając z drogi którą obrała, będzie walczyć z agresorami i odniesie ostateczne zwycięstwo.

Cały świat zobaczy, jak KRLD wierna swojemu stanowisku, wzmocni arsenał nuklearny, oraz program kosmiczny w odpowiedzi na działania USA w RB ONZ, które doprowadziły do przyjęcia “rezolucji”.