Po zatwierdzeniu przez Kim Jong Una, Najwyższego Przywódcy Partii Pracy Korei, państwa i armii, przewodniczący Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Kraju podał do publicznej wiadomości następujące stanowisko KRLD w dniu 3 stycznia, w odpowiedzi na oficjalne stanowisko południowokoreańskiego Błękitnego Domu wobec naszej propozycji wysłania delegacji na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu i uwagi Prezydenta Mun Jae Ina wygłoszone podczas spotkania rady państwa:

Towarzysz Kim Jong Un, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, po otrzymaniu raportu o tym, że południowokoreański Błękitny Dom oficjalnie poparł i z zadowoleniem przyjął jego stanowisko wobec udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu i poprawy stosunków między Koreą północna i południową zawarte w Noworocznym Orędziu oraz że na pierwszym posiedzeniu rady państwa w dniu 2 stycznia Prezydent Mun Jae In osobiście zadeklarował swoje aktywne poparcie i poinstruował odpowiednie organy by podjęły istotne działania w tym celu, ocenił to jak najbardziej pozytywnie i wyraził zadowolenie z takiej reakcji.

Poinstruował Departament Zjednoczonego Frontu przy KC Partii Pracy Korei oraz Komitet ds. Pokojowego Zjednoczenia Kraju, Narodowy Komitet Kierowniczy ds. Sportu i odpowiednie jednostki rządu KRLD, aby niezwłocznie podjęły istotne kroki wraz z południowokoreańskimi władzami ze szczerym i uczciwym podejściem, jako że wysłanie naszej delegacji na Olimpiadę w Pjongczangu i rozmowy pomiędzy władzami północy i południa, które zaproponował w Noworocznym Orędziu, są pierwszym znaczącym i dobrym krokiem w kierunku poprawy północno-południowych stosunków w obecnej sytuacji.

Polecił także otworzyć kanał łączności w Panmunjom pomiędzy północą i południem od godz. 15:00 w dniu 3 stycznia, aby kwestie związane z otwarciem rozmów, w tym z wysłaniem delegacji na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, zostały w odpowiednim czasie przekazane stronie południowej.

To czy kwestia poprawy stosunków między północą i południem, która znalazła się wysoko w agendzie, będzie zgodna z oczekiwaniami i pragnieniem całego narodu zależy całkowicie od tego, w jaki sposób władze północy i południa zajmą się tą kwestią w sposób odpowiedzialny, podkreślił.

Będziemy starać się utrzymywać bliski kontakt ze stroną południowokoreańską i zajmować się praktycznymi sprawami związanymi z wysłaniem naszej delegacji, zgodnie z naszym szczerym stanowiskiem i szczerą postawą, zgodnie z intencją naszego najwyższego kierownictwa. Po praz kolejny wyrażamy szczerą nadzieję, że Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu pomyślnie się rozpoczną.