Oświadczenie prasowe dyrektora generalnego Departamentu ds. USA MSZ KRLD

Pjongjang, 18 maja (KCNA) – Kwon Jong Gun, dyrektor generalny Departamentu ds. USA Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD, wydał w sobotę następujące oświadczenie prasowe:

Niedawno Departament Stanu USA określił KRLD jako „państwo niewspółpracujące w zwalczaniu terroryzmu” z tego powodu, że nie współpracuje ona z tym pierwszym w jego „wysiłkach antyterrorystycznych”.

Nie ma potrzeby komentowania wszystkich takich, corocznie powtarzanych, zwyczajowych praktyk skierowanych przeciwko antyamerykańskim, niezależnym państwom, ale konieczne jest wyjaśnienie naszego stanowiska, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone, w oderwaniu od rzeczywistości, mówią o „współpracy”, całkowicie ignorując obecny stan konfrontacji między KRLD a USA.

Podsumowując, KRLD i USA są zdecydowanie we wrogich stosunkach, dlatego nie ma pola do współpracy między tymi państwami.

„Wysiłki antyterrorystyczne” w wykonaniu Stanów Zjednoczonych są ukrytym pod tym pretekstem naruszaniem suwerenności i mają na celu ingerencję w wewnętrzne sprawy innych krajów i usprawiedliwianie prób obalania ich systemów społecznych oraz aktów agresji wobec nich. Nie mają one nic wspólnego z prawdziwymi międzynarodowymi wysiłkami na rzecz zwalczania terroryzmu.

Powszechną prawdą jest, że „wysiłki antyterrorystyczne” USA nie tylko nie zmniejszają zagrożenia terrorystycznego w różnych częściach świata, lecz przeciwnie – prowadzą do powstawania różnych grup terrorystycznych i nakręcania się błędnego koła ataków terrorystycznych i odwetu.

Właśnie dlatego amerykański slogan o „antyterroryzmie” spotyka się dziś z krytyką i odrzuceniem ze strony społeczności międzynarodowej i jest stosowany międzynarodowo jako termin charakteryzujący agresywną politykę zagraniczną Waszyngtonu.

Stany Zjednoczone powinny włożyć wysiłki w powstrzymanie swojego młodszego sojusznika na Bliskim Wschodzie przed dokonywaniem zuchwałych aktów terroryzmu państwowego, zamiast marnować energię na niemądre działania polegające na nazywaniu innych krajów „państwami terrorystycznymi” pod pretekstem „wysiłków przeciwko terroryzmowi”.

KRLD konsekwentnie sprzeciwia się wszelkim formom terroryzmu zagrażającym międzynarodowemu pokojowi i stabilności.

Jednak po raz kolejny przypominamy Stanom Zjednoczonym, że nie mamy zamiaru ani interesu we współpracy z nimi w ich „wysiłkach przeciwko terroryzmowi”, wykorzystywanych wyłącznie jako narzędzie ingerencji i agresji na inne suwerenne państwa.

KRLD nadal podejmować będzie niezbędne środki w celu ujawniania przed społecznością międzynarodową tego typu aktów ingerencji i agresji, otwarcie popełnianych przez USA pod szyldem „współpracy w zwalczaniu terroryzmu”, a także środki mające na celu udaremnienie tych działań.