Dziś MSZ Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wydało następujące oświadczenie:

Pomyślne umieszczenie przez KRLD satelity Kwangmyongsong 3-2 na orbicie w grudniu ubiegłego roku, w pełni wykazało poziom jej nauki i technologi kosmicznej, oraz ogólną siłę narodowej władzy. Jest to fakt uznany na całym świecie, nawet przez wrogie siły, w tym USA.

W związku z rozpaczliwymi staraniami USA i ich sojuszników by zatrzymać zwycięski marsz KRLD, przygotowali we wtorek “rezolucję” w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która bezmyślnie próbuje naruszać nienaruszalną suwerenność KRLD.

Sponsorowana przez USA “rezolucja”, jest jednym z wrogich kroków mających na celu wprowadzenie całkowitego zakazu wykorzystywania przez KRLD przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych i zaostrzenia “sankcji” tak, aby zatrzymać jej rozwój gospodarczy, oraz skierować jej wysiłki z rozwoju gospodarki, na wzmacnianie zdolności obronnych.

Wyżej wymienione kraje podkreślają, że wystrzelenie przez KRLD satelity stanowi problem, gdyż “wykorzystują technologię balistyczną”, chociaż powinni wiedzieć najlepiej, że technologia balistyczna jest jedynym sposobem na umieszczenie satelity na orbicie. Jest to hipokryzja i szczyt dwulicowości.

Istotą sprawy jest to, że amerykańska bandycka logika nie pozwala krajom antagonistycznym na pokojowe wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej, gdyż każda rakieta nośna wystrzelona przez ten kraj mogłaby być przekształcona w rakietę balistyczną dalekiego zasięgu zagrażającą Stanom Zjednoczonym.

Rada Bezpieczeństwa ONZ jest marionetką w rękach USA.

“Rezolucje” RB ONZ, przyjęte pod pretekstem startów satelitarnych KRLD, są produktami ślepego praktykowania wrogiej polityki USA, mającej na celu rozbrojenie KRLD i obalenia jej systemu społecznego, co jest naruszeniem powszechnie przyjętego prawa międzynarodowego.

Powtarzające się wykroczenia USA, które tchórzliwie i bez odpowiedzialności są usprawiedliwiane, jest nikczemnym zachowaniem tchórzy i oszukiwaniem siebie i innych. Ich działania na rzecz pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim sprawiają jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Obecna sytuacja wyraźnie pokazuje, że KRLD powinna przeciwdziałać wrogiej polityce USA nie tylko słowami, ale też siłą i pokazać, że droga niezależności i Songun, wybrana przez KRLD, jest całkowicie słuszna.

Aby poradzić sobie z panującą sytuacją, MSZ KRLD oświadcza, co następuje:

Po pierwsze, KRLD kategorycznie odrzuca niesprawiedliwe ataki RB ONZ, mające na celu naruszenie suwerenności KRLD i pozbawienie jej prawa do wykorzystywania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych.

Wrogie siły poważnie się mylą, jeśli uważają, że mogą obalić KRLD poprzez sankcje i wywieranie na niej presji. Takie próby zawsze zakończą się niechlubną porażką.

RB ONZ powinna natychmiast przeprosić za zbrodnie, którą jest ingerencja w niepodległość suwerennego państwa poprzez stosowanie wrogiej w stosunku do KRLD amerykańskiej polityki, która narusza powszechnie ustalone prawo międzynarodowe, a także RB ONZ powinna uchylić wszystkie nieuzasadnione “rezolucje” godzące w KRLD.

Po drugie, KRLD będzie nadal wykorzystywać swoje niezależne i niezbywalne prawo do umieszczania satelitów na orbicie w celach pokojowych, przy poszanowaniu prawa międzynarodowego, które pozwala na wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych.

Naukowcy i technicy z KRLD, z tym samym duchem i odwagą, które zademonstrowali podczas umieszczenia satelity Kwangmyongsong 3-2 na orbicie, będą rozwijać wiele innych projektów, w tym satelity komunikacyjne i potężniejsze rakiety nośne, które są niezbędne do budowy gospodarczego giganta.

KRLD będzie stale umieszczała na orbicie kolejne satelity, w celach pokojowego zdobywania kosmosu.

Po trzecie, KRLD wyciągnęła wniosek, że ostateczna denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego jest niemożliwa, chyba, że rozpocznie się denuklearyzacja świata, oraz zmieni się wroga polityka USA wobec KRLD.

Wspólne oświadczenie przyjęte 19 września podczas rozmów sześciostronnych na zasadzie poszanowania suwerenności i równości, z powodu coraz bardziej wrogiej polityki USA wobec KRLD, przestało istnieć i perspektywa denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego stała się jeszcze bardziej ponura.

W przyszłości mogą mieć miejsce rozmowy o stabilności i pokoju na Półwyspie Koreańskim, ale nie rozmowy na temat denuklearyzacji.

Po czwarte, KRLD podejmie wszelkie kroki w celu samoobrony, wzmacniając swoje zdolności wojskowe zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, w tym środki nuklearnego odstraszania tak, aby sprostać coraz bardziej podstępnym posunięciom USA, sankcjom i presji wobec KRLD.

Rewolucyjne siły zbrojne KRLD będą niestrudzenie bronić bezpieczeństwa i suwerenności kraju, oraz zapewniać pokój i stabilność w rejonie, w raz z potęgą Songun. Są oni pełni niezłomnej woli by podjąć śmiały krok w celu wykorzenienia źródła prowokacji wobec KRLD.

Żadna siła na ziemi, nie może stanąć na drodze wielkich ludzi, dumnych z niepodległości, silnych dzięki Polityce Songun, oraz ściśle zjednoczonych w oparciu o prawdę.