c1358eec524e441fac3adfc1fb3bcc2f_18

Pierwsze rozmowy pomiędzy władzami północy i południa Korei odbyły się w Strefie Przemysłowej Kaesong w dniach 11 i 12 grudnia.

Podczas rozmów, strona północna przedstawiła konstruktywne propozycje do jak najszybszego rozstrzygnięcia, jak wznowienie wycieczek na Górę Kumgang, ponowne spotkania rozdzielonych rodzin i krewnych oraz reaktywacja wymiany pozarządowej w różnych dziedzinach, co jest wymogiem aspiracji i pragnienia całego narodu koreańskiego chcącego pojednania i jedności, oraz szczerze dokonała wszelkich możliwych wysiłków na rzecz tego.

Jednakże strona południowa odrzuciła omówienie podstawowych zagadnień, jak wznowienie wycieczek na Górę Kumgang, uciekając się do nieuzasadnionych twierdzeń, które doprowadziły rozmowy do nikąd.

Źródło: KCNA