Pozycja polityczna i wojskowa socjalizmu musi zostać dodatkowo scementowana, tak by stał się on twierdzą nie do zdobycia.

Jednomyślna jedność jest cennym rewolucyjnym dziedzictwem wielkich Towarzyszy Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, które nam przekazali, i w tym leży niezwyciężona potęga socjalizmu w naszym stylu. Wszyscy żołnierze i obywatele powinni ustanowić ścisłe więzy pokrewieństwa z Partią, ich serca powinny pulsować w tym samym rytmie co ona, oraz powinni zjednoczyć się ściśle wokół niej w ideologii, celu i obowiązku moralnym, tak aby walczyć twardo aż do osiągnięcia dobrobytu kraju. Należy dokładnie stosować doktrynę po-pierwsze-ludzie, krystalizację zorientowanego na Juche poglądu na lud, filozofię ludu, w partyjnej pracy i we wszystkich sferach życia państwowego i społecznego, a także prowadzić intensywną walkę na rzecz wykorzenienia nadużyć władzy, biurokratyzmu i korupcji, które niszczą kwiatowy ogród jednomyślnej jedności. Powinniśmy zdecydowanie krzyżować złowieszcze i zgubne plany naszych wrogów, które mają na celu powstrzymanie gorących i jednomyślnych aspiracji naszych obywateli, którzy jednomyślnie podążają za Partią, oraz wyalienowanie ich od Partii.

W tym roku 85. rocznicy powstania Koreańskiej Armii Ludowej, powinniśmy wznieść gorący płomień zwiększenia potencjału wojskowego.

Armia Ludowa powinna przewodzić działalności politycznej Partii w sposób aktywny, tak aby zagwarantować, że jest ona przesiąknięta ideologią i intencją Partii. Musi ona wyznaczyć w tym roku kolejny rok szkoleń, kolejny rok doskonalenia swojej gotowości bojowej oraz upewnić się, że wszystkie jej jednostki różnego rodzaju, szeregowi i korpusy rozdmuchają gorący wiatr doskonalenia swojej gotowości bojowej w celu przeszkolenia wszystkich oficerów i żołnierzy by stali się równymi-stu kombatantami, tygrysami Góry Paektu, którzy są zdolni do unicestwienia jakichkolwiek sił agresora. Oficerowie i żołnierze Koreańskich Ludowych Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkowie Robotniczo-Chłopskiej Gwardii Czerwonej i Młodzieżowej Gwardii Czerwonej powinni przygotować się politycznie i militarnie oraz utrzymywać pełną gotowość bojową w celu stanowczej obrony ustroju socjalistycznego oraz życia i mienia ludu.

Urzędnicy, naukowcy i pracownicy przemysłu obronnego, rozpalając swe serca “duchową bombą Yongil” z czasów anty-japońskiej walki i rewolucyjnym duchem robotników Kunja-ri z czasów Ojczyźnianej Wojny Wyzwoleńczej, muszą rozwijać i produkować większe ilości potężnego sprzętu wojskowego naszego własnego stylu. W ten sposób mogą oni budować arsenał rewolucji Songun.

Sukces lub porażka tegorocznej walki mającej na celu wdrażanie decyzji VII Zjazdu Partii zależą od roli Partii i organizacji ludzi pracy.

Organizacje partyjne powinny skoncentrować swoją pracę na wykonywaniu polityki Partii i głównych rewolucyjnych zadań, wyznaczonych dla poszczególnych sektorów i jednostek. Powinny one poprawnie identyfikować problemy, do których Partia przywiązuje wagę i które stanowią główne ogniwa w całym łańcuchu doprowadzania do nagłego wzrostu produkcji, oraz należy je rozwiązywać poprzez poznanie wszystkich swoich sił. Powinny one przenieść teatr pracy politycznej do kipiących zakładów produkcyjnych i rozpocząć tam rewolucyjną ofensywę ideologiczną. W ten sposób mogą one silnie pobudzić masy do generalnej mobilizacji do walki o realizację idei i polityki Partii. Wszystkie podstawowe organizacje partyjne, przyjmując głównego ducha Pierwszej Konferencji Przewodniczących Podstawowych Komisji Partii Pracy Korei, powinny upewnić się, że duch ciągłych innowacji i ciągłego postępu jest w pełni wyświetlany w tegorocznej ogólnoludowej, generalnej ofensywie.

Wszystkie organizacje ligi młodzieży, związku zawodowego, związku pracowników rolnych i unii kobiet powinny mobilizować swoich członków i zachęcać ich do bycia przodownikami w postępie na rzecz wielkiego zrywu, oraz zapewnić by stawali się oni innowatorami, twórcami prędkości Mallima.

Obecna poruszająca era wymaga, aby nasi urzędnicy, standardowi realizatorzy polityki Partii, poprawili swój styl pracy i swoją postawę w sposób rewolucyjny.

Entuzjazm naszego ludu do pracy jest obecnie bardzo wysoki; kiedy ten entuzjazm jest wspierany przez odważne i naukowe operacje, skuteczne dowodzenie i osobiste przykłady, to nie ma twierdzy nie do zdobycia i nie ma żadnych trudności, których nie można pokonać. Wszyscy urzędnicy, świadomi szlachetnej misji którą objęli przed Partią i rewolucją, powinni stać się lokomotywami, które prowadzą masy w awangardowych szeregach.

Powinni oni planować swoją pracę w wielkim stylu z innowacyjną wnikliwością, zawsze myśląc co robić oraz pracując w kluczowy i wojujący sposób. Powinni oni zdecydowanie zerwać z defetyzmem, samozachowawczością, formalizmem i oportunizmem oraz poświęcić swoje serca i dusze walce o realizację planów i intencji Partii.