Dzieci w żłobku w KRLD podczas posiłku

W trakcie 6. sesji 14. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, która odbyła się na początku lutego bieżącego roku, przyjęte zostało nowe prawo w zakresie opieki nad dziećmi.

Podczas 3. posiedzenia plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei w czerwcu 2021, Przewodniczący Spraw Państwowych KRLD Kim Jong Un, zasugerował, aby dostarczanie wszystkim dzieciom w kraju wyrobów mlecznych i innych produktów spożywczych o wysokich wartościach odżywczych zostało ustanowione jako polityka Partii. W rezultacie na posiedzeniu przyjęto odpowiednią decyzję, w której wyszczególnione zostały zadania i metody implementacji takiej polityki.

Następnie zaś Najwyższe Zgromadzenie Ludowe KRLD uczyniło decyzję Partii prawem kraju.

Patrząc wstecz, już w drugiej połowie lat 40tych XX wieku założono wiele żłobków i przedszkoli różnych częściach kraju i utrzymywano je dzięki ogromnym inwestycjom ze strony państwa. Oznaczało to stworzenie systemu umożliwiającego edukację i wychowanie dzieci w ramach publicznej opieki.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, Ustawa KRLD o pielęgnacji dzieci i ich wychowaniu, pierwsza tego rodzaju w kraju, została przyjęta w roku 1976. W efekcie w latach 70-tych liczba żłobków w kraju wzrosła 4,6 razy, a liczba korzystających z nich dzieci 3,6 razy, w stosunku do wartości z lat 60-tych. Tym samym kraj znalazł się na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby żłobków.

Ustawa z 1976 roku była kilkukrotnie nowelizowana i uzupełniana – w roku 1999, 2010, 2013 czy 2014.

Świeżo przyjęte w bieżącym roku prawo również jest aneksem do wyżej wspomnianej ustawy, jego postanowienia mówią o produkcji żywności o wysokich wartościach odżywczych przeznaczonej dla dzieci, o zaopatrywaniu w nią najmłodszych oraz o zapewnianiu odpowiednich warunków opieki nad nimi.

Jeden z artykułów prawa tego, składającego się z czterech rozdziałów i 61 artykułów, stanowi:

„Po stronie państwa stoi stworzenie odpowiednio uregulowanego systemu produkcji i dostaw wysoko odżywczej żywności przeznaczonej dla dzieci oraz zaopatrywanie dzieci w produkty mleczne i inną wysoko odżywczą żywność bezpłatnie i regularnie przy jednoczesnym zapewnianiu najlepszych możliwych warunków ich wychowania.”

Prawo to mówi również o używaniu wysokiej jakości surowców do produkcji mleka w proszku, wytwarzaniu go zgodnie z państwowymi normami przy użyciu nowoczesnych linii produkcyjnych i sprzętu oraz zaawansowanych technologii przetwórstwa mlecznego. Lub na przykład o wzmacnianiu publicznego wsparcia dla żłobków i przedszkoli, czyniąc sierpień i wrzesień miesiącami zintensyfikowanego wsparcia dla nich, zaś marzec i październik dla szkół; o wybieraniu odpowiednich miejsc pod budowę żłobków i przedszkoli oraz tworzeniu właściwie dopasowanej do dziecięcej psychiki sztuki i literatury.

Objęło ono nawet kwestie zaopatrywania żłobków i przedszkoli w odpowiedni sprzęt, instrumenty muzyczne, zabawki, wodę pitną, utrzymywanie odpowiedniej temperatury w salach, odpowiednią ochronę dzieci itp.

KRLD jest prawdopodobnie jedynym krajem na świecie, który za darmo zaopatruje wszystkie dzieci na swoim terytorium w produkty mleczne.

Ponieważ kraj ten realizuje obecnie wielkie projekty ukierunkowane na wszechstronny rozwój socjalizmu, z pewnością liczy się dla niego przysłowiowy „każdy grosz”. Jednakże zapewnianie wszystkim dzieciom wysokiej jakości wyrobów mlecznych jest tam uznawane za sprawę najwyższej wagi.

Jeżeli dzieci urodzone w naszym kraju, nasze rosnące pokolenie, będzie właściwie odżywione i rosło będzie zdrowo w przyjaznym środowisku, za 20 lub 30 lat nasze społeczeństwo będzie jeszcze dużo bardziej pełne życia i energii i tak też wzrośnie nasz potencjał narodowy – takie jest przekonanie Przewodniczącego Spraw Państwowych Kim Jong Una.

Obecnie wiele dzieci w różnych częściach świata – choć powinny cieszyć się dzieciństwem i beztrosko chodzić do szkoły – chodzi głodnych, traci zdrowie, pada ofiarą bezustannych konfliktów i błąka się wraz z dorosłymi, szukając schronienia. Jest to całkowicie przeciwstawna rzeczywistość do tej z jaką można spotkać się w KRLD.