Pjongjang, 21 stycznia (KCNA) — Niezależność, pokój i przyjaźń to niezłomne ideały polityki zagranicznej Partii Pracy Korei i rządu KRLD.

KRLD dokonuje stałych wysiłków w celu realizacji ideałów, odpowiadających woli jej mieszkańców, aspiracjom ludzi z całego świata i wymogom czasów.

Rozstrzyga wszelkie sprawy wynikające ze stosunków zagranicznych zgodnie z interesami ludu oraz według własnej woli i sądu, oraz nigdy nie pozwoli by jakikolwiek akt naruszył lub pogwałcił jej suwerenność i godność.

Siły wrogie KRLD uporczywie próbują zniszczyć jej coraz większy prestiż na arenie międzynarodowej, jednak KRLD utrzymuje swą suwerenność w sposób godny, niezmiennie trzymając się pryncypialnej i rewolucyjnej postawy.

KRLD dąży do pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, w Azji i reszcie świata.

Tuż po wojnie koreańskiej (1950-1953) zaproponowała zastąpienie zawieszenia broni trwałym porozumieniem pokojowym i do tej pory ciężko pracuje na rzecz jego realizacji.

To dzięki jej miłującej pokój postawie i wysiłkom utrzymuje się pokój na Półwyspie Koreańskim, pomimo nieustających wrogich ruchów skierowanych przeciwko niej.

KRLD zwraca głęboką uwagę na rozwijanie przyjacielskich stosunków z państwami postępowymi. Jest również gotowa do poprawy stosunków z innymi krajami, które szanują jej suwerenność.

W swoim Noworocznym Orędziu, Najwyższy Przywódca Kim Jong Un powiedział, że PPK i rząd KRLD będą także w przyszłości trzymać się ideałów polityki zagranicznej KRLD – niezależności, pokoju i przyjaźni.