Biuletyn Ambasady KRL-D

Niezależność, Pokojowe Zjednoczenie i Wielka Jedność Narodowa – Fundamentalne Zasady Zjednoczenia Korei

Minęło ponad pół wieku odkąd Korea, homogeniczny naród z  5000-letnią historią, została podzielona na dwie części przez obce siły.

Nawet nazwa kraju, Korea, podziwiana niegdyś jako „kraj porannego spokoju”, teraz przez ostatnie 70 lat określana jest jako „Korea północna” i „Korea południowa”.

Poruszających scen długo wyczekiwanych spotkań i rozdzierających serce pożegnań rozdzielonych rodzin z północy i południa nie można zobaczyć w żadnej innej części świata.

Zjednoczenie narodowe stało się najbardziej palącym pragnieniem Koreańczyków, którzy przez tak długi czas żyli z bolesnym smutkiem.

Nie tylko Koreańczycy, ale również kochający pokój ludzie z całego świata pragną szybkiego zjednoczenia Korei, które zapoczątkuje nową erę pokoju i dobrobytu na półwyspie i w regionie.

W tym roku, w swoim noworocznym przemówieniu, Jego Ekscelencja Pan Kim Jong Un, wysunął ideę niezależności w relacjach między-koreańskich i sprawach zjednoczeniowych zgodnie z pragnieniem i żądaniem narodu; ideę ochrony pokoju i bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie zagrożenia wojną na Półwyspie Koreańskim; jak również ideę dodania wartości wspólnym deklaracjom i wprowadzenia ich w życie. Idee te są wspaniałym sztandarem dla szybkiej realizacji długo żywionego pragnienia narodu i światowych dążeń do pokoju.

1. Niezależność – Fundamentalny Gwarant Zjednoczenia Korei

Obecnie istnieją dwie odmienne wizje i sposoby zjednoczenia do których dążą północ i południe.

Północ chce niezależnego zjednoczenia poprzez wspólne wysiłki samego narodu koreańskiego podczas gdy południe domaga się „zjednoczenia systemów” popartego sojuszem z obcymi siłami.

Niezależne zjednoczenie poprzez wspólne wysiłki Północy i Południa

Stanowiskiem KRLD jest przeprowadzenie zjednoczenia niezależnie poprzez wspólny wysiłek północy i południa w obustronnie uzgodniony sposób i posuwanie się w tym kierunku.

Niezależność oznacza zjednoczenie. Służy jako podstawowa zasada i gwarant zjednoczenia.

Rozdział terytorialny i podział narodu nie był wolą ani wyborem Koreańczyków.

To przez obce siły Korea została podzielona w połowie XX wieku i przez Stany Zjednoczone i ich stronników Korea ciągle pozostaje podzielona nawet w XXI wieku.

Obce siły odpowiedzialne za podział narodowy nie przyniosą i nie mogą przynieść zjednoczenia Korei. Jest rzeczą oczywistą, że moc uwolnienia narodu koreańskiego od podziału leży tylko w jego rękach.

Kwestie między-koreańskich relacji i zjednoczenia bez wątpienia powinny zostać rozwiązane poprzez wysiłek samego narodu koreańskiego zgodnie z niezależną wolą i żądaniami narodu, zgodnie z zasadami Od Naszego Narodu Dla Niego Samego.  To podstawowa zasada niezależnego zjednoczenia wyjaśniona przez Jego Ekscelencję Pana Kim Jong Una w jego noworocznym przemówieniu na 2016 rok.

„Zjednoczenie Systemów” oparte na współpracy z zagranicznymi siłami

Po przeciwnej stronie, obecne południowokoreańskie władze dążą do „zjednoczenia systemów”, które jest zasadniczo ideą współpracy z zagranicznymi siłami w celu wyeliminowania systemu północy i narzucenia jej swojej własnej ideologii i systemu.

Metoda zjednoczenia w niemieckim stylu jest tym co obecne południowokoreańskie władze najbardziej fascynuje i co próbują skopiować.

Kapitalistyczne Niemcy Zachodnie zdegenerowały dawne socjalistyczne Niemcy Wschodnie i narzuciły im swoją ideę i system. Podobnie, władze Korei południowej mają na celu zmianę barw KRLD poprzez nakłonienie jej do „reform” i „otwarcia” i ostatecznie pokonanie jej.

We wrześniu 2014, władze południowokoreańskie, wraz z Niemcami, utworzyły rządowy organ doradczy i są zaangażowane w studiowanie niemieckich doświadczeń zjednoczeniowych na pełną skalę.

Z uwagi na fakt, że żadna strona nie będzie chętna na porzucenie lub pójście na kompromis w kwestii swojego systemu, „zjednoczenie systemów” wniesie tylko nieufność i konfrontacje pomiędzy północ i południe.

Południowokoreańskie „zjednoczenie systemów” ostatecznie ma na celu stworzenie proamerykańskiego „zjednoczonego państwa”, które podporządkuje się amerykańskiej strategii dominacji nad północno-wschodnią Azją rozszerzając wpływy USA na cały półwysep.

Zjednoczenie i broń nuklearna

Takie „zjednoczenie systemów” zakłada stałą obecność wojsk amerykańskich, winowajcy podziału narodowego na Półwyspie Koreańskim i obecność ich parasola nuklearnego.

Ostatnio, pojawiły się twierdzenia amerykańskich konserwatywnych ekspertów bezpieczeństwa, że zjednoczony Półwysep Koreański powinien pozostać pod amerykańskim  parasolem nuklearnym i objąć sąsiednie kraje zależnością od USA. Twierdzenia te udowadniają, że toczy się dyskusja na ten temat między Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową.

Władze Korei południowej próbują pogodzić strategiczne interesy USA z interesami krajów regionu, składając niemożliwe do zrealizowania obietnice, że siły amerykańskie nie przekroczą 38. równoleżnika nawet po „zjednoczeniu” wspartym przez USA z ich parasolem nuklearnym jako głównym filarem. W ten sposób, południe trzyma się „dyplomacji zjednoczeniowej”, aby uzyskać poparcie dla „zjednoczenia” pod wodzą południa.

Jednak, Stany Zjednoczone, pan i władca Korei południowej, dążą do włączenia jej w amerykańsko-japońsko-południowokoreański trójstronny sojusz wojskowy i zdławienia KRLD z jego pomocą a następnie zajęcia się krajami sąsiednimi, które są ich strategicznymi rywalami.

Ogólnie rzecz biorąc, zjednoczenie do którego dążą USA i Korea południowa ma na celu rozciągnięcie amerykańskiego parasola nuklearnego nad cały Półwysep Koreański i osiągnięcie amerykańskiej dominacji nad północno-wschodnią Azją.

W odniesieniu do równowagi bezpieczeństwa w północno-wschodniej Azji, usunie to strefę buforową, która zapobiega fizycznemu starciu USA i krajów regionu i ostatecznie zamieni Półwysep Koreański w bezpośrednią nuklearną linię frontu wielkich mocarstw.

Stany Zjednoczone oszukały świat kiedy obiecały, że NATO nie będzie rozszerzać się na wschód jeśli Związek Radziecki poprze zjednoczenie Niemiec.

To strategiczne oszustwo jest powtarzane przez USA w Azji północno-wschodniej.

To naturalne, że kraje regionu pozostają czujne w kwestii „dyplomacji zjednoczeniowej” Korei południowej ze względu na instrumentalną rolę amerykańskiej strategii w niej.

Idea niezależnego zjednoczenia wysunięta przez KRLD polega na utworzeniu  sprawiedliwego zjednoczonego państwa, które powstrzyma amerykańską agresywną strategię dominacji nad Azją i zabezpieczy strategiczne interesy krajów regionu w zrównoważony sposób z samoobronnymi środkami odstraszania nuklearnego.

Samoobronne środki odstraszania nuklearnego KRLD służą jako solidny gwarant zapewnienia równowagi bezpieczeństwa w regionie. Powstrzymują południowokoreańskie zaciekłe dążenia do „zjednoczenia systemów” wspartego przez amerykański parasol nuklearny i w ten sposób zabezpieczają pokojowe zjednoczenie półwyspu oparte na współistnieniu dwóch systemów.

2. Zawarcie traktatu pokojowego –  najkrótsza droga do Zjednoczenia Korei

Podstawowym warunkiem zjednoczenia Korei jest zapobiegnięcie zagrożeniu wojną i zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na półwyspie.

Dzisiaj, Półwysep Koreański jest w sytuacji ani wojny ani pokoju. Znalazł się na rozstaju dróg życia i śmierci, z których jedna prowadzi do trwałego pokoju poprzez traktat pokojowy, a druga do decydującej wojny.

Oczywiste jest, że zjednoczenie nie może zostać osiągnięte w czasie obecnego zawieszenia broni.

Formuła zjednoczeniowa zadecyduje o wojnie lub pokoju na Półwyspie Koreańskim.

Jeśli formuła zjednoczenia ma polegać na pokojowym zjednoczeniem opartym o współistnienienie  dwóch systemów na północy i południu, odpowiedzią jest traktat pokojowy. Jednak jeśli formuła zjednoczenia ma być „zjednoczeniem systemów” pod dyktando jednej ze stron, nasuwa się wniosek, że konflikt jest nieunikniony.

Zjednoczenie w oparciu o traktat pokojowy

Propozycja zjednoczeniowa KRLD zakłada wyeliminowanie zagrożenia wojną i  ochronę pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim  poprzez zawarcie traktatu pokojowego, aby osiągnąć pokojowe zjednoczenie.

W  roku 1972, północ i południe wspólnie ogłosiły trzy zasady: niezależność, pokojowe zjednoczenie i wielka jedność narodowa. W 1974, rząd KRLD zaproponował zawarcie traktatu pokojowego z USA i prowadził żmudne wysiłki w celu realizacji tego w latach 80tych i 90tych, kontynuowane w nowym stuleciu.

W tym samym czasie, KRLD podjęła również wysiłki w celu poprawy między-koreańskich relacji i  promowania zjednoczenia.

KRLD, która w latach 70tych była państwem nieposiadającym broni nuklearnej, stała się dziś dumnym państwem nuklearnym. Doprowadziło to do zmiany pozycji stron, których dotyczyłby traktat pokojowy, broń nuklearną posiada już nie tylko jedno z państw, ale oba.

Niezmienne pozostało stanowisko KRLD, aby zakończyć zawieszenie broni i zapewnić środowisko konieczne dla pokojowego zjednoczenia Korei.

Aby stworzyć sprzyjającą atmosferę i warunki dla traktatu pokojowego, w styczniu 2015, KRLD zaproponowała moratorium na testy nuklearne w zamian za zawieszenie przez USA wspólnych ćwiczeń wojskowych. W tym samym celu, w sierpniu tego samego roku, KRLD załagodziła niebezpieczną, ryzykowną sytuację i kolejny raz zaproponowała zawarcie traktatu pokojowego.

Jednak Stany Zjednoczone odpowiedziały na tę propozycję rozpoczęciem wspólnych ćwiczeń wojskowych i rozmieszczeniem flotylli lotniskowców na wodach Półwyspu Koreańskiego.

Plan wojenny zależny od obcych sił militarnych

W tym samym czasie, władze Korei południowej próbowały zapewnić sobie wspartą przez amerykańskie wojsko przewagę militarną nad KRLD i w ten sposób przeprowadzić „zjednoczenie” pod wodzą południa.

Ostatnio południowokoreańskie władze i USA zatwierdziły plan operacyjny 4D mający na celu przeprowadzenie wyprzedzającego ataku na KRLD i zamierzają podjąć próbę przełożenia go na działania od nadchodzącego lutego.

KRLD nie pozostawiono innego wyboru niż wzmocnienie nuklearnego potencjału odstraszającego zarówno pod względem jakości jak i ilości, aby mogła poradzić sobie ze stale rosnącą ilością wrogich wobec niej amerykańskich działań.

Na początku tego roku KRLD pomyślnie przeprowadziła test swojej pierwszej bomby wodorowej. Było to słusznym działaniem dającym silną gwarancję wyeliminowania zagrożenia wojną na półwyspie, zrealizowania niezależnego zjednoczenia narodowego oraz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w północno-wschodniej Azji.

Jeśli agresorzy odważą się sprowokować KRLD, nawet w niewielkim stopniu, nie będzie ona nigdy tego tolerować, ale stanowczo odpowie bezlitosną świętą wojną sprawiedliwości, wielką wojną dla narodowego zjednoczenia. To jest twarde i niezmienne stanowisko KRLD.

Obecnie, USA i ich stronnicy krytykują słuszny i uprawniony koreański test przeznaczonej do samoobrony bomby wodorowej i rozmieszczają strategiczną broń nuklearną w Korei południowej, tym samym zwiększając napięcie.

KRLD jest w pełni przygotowana do przeprowadzenia uderzeń nuklearnych przeciwko dowodzonym przez USA anty-koreańskim siłom w każdej chwili i miejscu na rozkaz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, jeśli naruszą oni jej suwerenność i dopuszczą się niebezpiecznych prowokacji.

Jeśli na Półwyspie Koreańskim wybuchnie wojna, nie będzie ona ograniczona tylko do półwyspu, ale z pewnością przyniesie serie kryzysów w innych rejonach Azji Wschodniej i doprowadzi do szybszej strategicznej porażki USA.

Ostatecznie, południowokoreański „plan zjednoczeniowy” mocno wspierany przez siły militarne USA nie jest niczym innym jak tylko niebezpiecznym planem wojennym, który zepchnie cały Półwysep Koreański do wrzącego kotła wojny na pełną skalę.

Jest powszechna zgoda społeczności międzynarodowej co do tego, że zawarcie traktatu pokojowego   pomiędzy KRLD i USA jest jedyną drogą zażegnania aktualnego kryzysu i ochronienia pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim.

3. Północno-południowe porozumienia i rola sąsiednich krajów

KRLD wysoko ceni wspólne porozumienia takie jak trzy zasady zjednoczenia narodowego i północno-południowe deklaracje i pragnie otworzyć szeroką drogę dla poprawy stosunków dwustronnych w zgodzie z tymi porozumieniami.

Zjednoczenie wspólnie uzgodnione przez północ i południe

Trzy zasady zjednoczenia narodowego, wspólna deklaracja 15 czerwca i deklaracja 4 października stanowią wspaniałą zjednoczeniową kartę narodu, która wyraża powszechną wolę narodu i której słuszność została dowiedziona w praktyce.

Konsekwentnym stanowiskiem KRLD jest to że południe jest jej głównym partnerem w kwestii zjednoczenia narodowego. Według KRLD zjednoczenie powinno być promowane przez poszanowanie różnych ideologii i systemów istniejących na północy i południu w oparciu o zasadę współistnienie i wspólnego dobrobytu.

Jednakże, władze Korei południowej, zamiast dążyć do wspólnie uzgodnionej formuły zjednoczenia, zupełnie odrzucają historyczne między-koreańskie porozumienia i odwiedzają obce kraje, aby zabiegać o ich poparcie w kwestii zjednoczenia, wewnętrznej sprawy narodu koreańskiego.

Jest to niebezpieczne mogące sprowokować wojnę działanie, w ramach którego usiłuje się rozszerzyć swój system na drugą stronę uważając głównego partnera zjednoczeniowego za wroga.

Minęło ponad 70 lat odkąd Półwysep Koreański został wyzwolony spod kolonialnych rządów Japonii. Jednak Korea południowa cały czas pozostaje pod kontrolą sił zbrojnych USA, które ograniczają jej wszelkie prawa do dowodzenia własnym wojskiem i do podejmowania decyzji między wojną a pokojem.

W przeciwnej sytuacji jest KRLD, stała się polityczno-ideologiczną i nuklearną potęgą posiadającą defensywną bombę wodorową i jest zdolna do samodzielnej produkcji i wysyłania w kosmos satelitów. KRLD w pełni korzysta ze swojej suwerenności nie martwiąc się o odczytywanie nastrojów innych.

Mimo to, KRLD nie zamierza i nigdy nie zamierzała narzucić południu swojego systemu.

Intencją KRLD jest przeprowadzenie zjednoczenia w zgodzie z trzema zasadami zjednoczenia narodowego, na które północ i południe zgodziły się na samym początku między-koreańskiego dialogu zjednoczeniowego oraz z historycznymi deklaracjami 15 czerwca i 4 października przyjętymi na szczytach.

Te porozumienia i deklaracje spotkały się z jednomyślnym uznaniem i pochwałą społeczności międzynarodowej w tym ONZ jak i całego narodu koreańskiego.

Dlatego, przestrzeganie wspólnych porozumień i zrealizowanie zjednoczenia w oparciu o nie jest bardzo przekonującą i właściwą formułą zjednoczenia, która może zostać zaakceptowana przez obie strony i być mile widziana przez świat.

Głównymi aktorami zjednoczenia narodowego są północ i południe. Są tymi, których korzyści ze zjednoczenia będa najbardziej bezpośrednie i tymi, którzy mają prawo decydować o metodzie zjednoczenia.

Południowokoreańskie władze, ignorując te jednoznaczne fakty, usiłują mieszać zagraniczne siły w proces zjednoczenia, wewnętrzną sprawę narodu. Jest to niczym innym jak haniebną zdradą narodu i kraju, która podsyca nieufność i konfrontację w relacjach między-koreańskich.

Rola sąsiednich krajów

Obecnie, jeśli chodzi o kwestię zjednoczenia Korei, sąsiednie kraje utrzymują jasne stanowisko, że popierają niezależne zjednoczenie Korei i formułę zjednoczeniową uzgodnioną przez północ i południe.

Kraje te utrzymują taką opinię ponieważ zjednoczenie oparte na wspólnych porozumieniach zapewnia solidną gwarancje pokojowej współpracy w regionie nie zaburzając przy tym statusu quo i dlatego w pełni pokrywa się z ich strategicznymi interesami.

Uprzejmie zachęca się sąsiednie kraje, aby wiedziały jakie role powinny odegrać w zjednoczeniu Korei i zapewnieniu pokoju w regionie.

Wspieranie przeprowadzenia zjednoczenia pod dyktando jednej ze stron przyniesie tylko eskalację między-koreańskiej konfrontacji, a na dłuższą metę poważnie zaszkodzi ich własnym strategicznym interesom nieuchronnie wplątując ich w kryzys.

Najlepszym wyborem dla zabezpieczenia strategicznych interesów sąsiednich krajów jak również całego narodu koreańskiego jest idea zjednoczeniowa, którą objaśnił Jego Ekscelencja Pan Kim Jong Un w swoim noworocznym przemówieniu na rok 2016.

Mam nadzieję, że instytuty badawcze i zajmujące się bezpieczeństwem think-tanki, w oparciu o dogłębną analizę aktualnej sytuacji geopolitycznej Korei i równowagi strategicznej w północno-wschodniej Azji otaczającej półwysep, wyrażać będą aktywne wsparcie i zachętę dla niezależnego zjednoczenia Korei.