Nierozsądna “rezolucja”.

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa ONZ jest upoważniona do dyskusji tylko nad takimi działaniami, które zmierzają do światowego pokoju i bezpieczeństwa. Dlatego umieszczenie na orbicie satelity służącego do celów pokojowych nie jest problemem, który należy poddać do dyskusji w RB ONZ. Wiele krajów umieszcza satelity na orbicie do dziś, jednak ich starty nie zostały poddane do dyskusji w RB ONZ.

Przyjęcie “rezolucji” przeciwko naszemu krajowi po raz kolejny udowadnia,  że RB ONZ jest na każde skinienie USA, które są winne obecnych stosunków międzynarodowych przez rozpowszechnianie niesprawiedliwości i dwulicowości.

Przyjęcie “rezolucji” w RB ONZ przez Stany Zjednoczone i ich wasali jest całkowicie nieuzasadnione.

Dr. Ri Kyong Chol, Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Nauk Społecznych