Minęły 4 lata odkąd Najwyższy Przywódca Kim Jong Un został wybrany na przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych KRLD.

Pod Jego kierownictwem, doszło do nowych zwrotów we wszystkich sektorach socjalistycznego budownictwa – w tym na polu polityki, obrony narodowej i gospodarki.

Wysunął on cenne idee i teorie, jak na przykład: ideę stanowczego trzymania się idei Kimilsungizmu-Kimjongilizmu w zakresie budowania państwa – traktowania ich jako wskazującego drogę kompasu; ideę, według której radość ludu jest miernikiem potęgi narodowej; ideę trwania w duchu priorytetu państwa czy ideę umacniania materialnych podstaw socjalizmu w wielkim marszu budownictwa gospodarczego.

Polityczno-ideologiczna moc KRLD została jeszcze bardziej skonsolidowana poprzez urzeczywistnienie kształtowania całego społeczeństwa w oparciu o monolityczną ideę i wzmocnienie wewnętrznych sił.

Dzięki niezłomnej sile charakteru i wybitnemu kierownictwu Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una, Republika ukazuje swoją godność, jako światowa potęga militarna, posiadająca potężny, cenny miecz broniący pokoju.

Obecnie w KRLD idą naprzód prace nad umieszczeniem gospodarki narodowej na fundamentach Juche, nowoczesności, IT i nauki – wszystko to napędzane jest siłą samodzielności, a talenty, nauka i technologia traktowane są jako kluczowe zasoby strategiczne.

Dzięki polityce miłości do ludzi, ich zaufanie wobec Republiki pogłębiło się jeszcze bardziej.

Ponieważ najwyższe stanowisko w państwie zajmuje Kim Jong Un, są oni przekonani o zwycięstwie dzieła budowy potężnego socjalistycznego kraju.

 

Wszystkie fotografie pochodzą z albumu „Peopleʼs Leader” wydanego przez działające w KRLD Wydawnictwo Języków Obcych. Publikacja ta jest dostępna do pobrania w serwisie Naenara.