Biuletyn Ambasady KRL-D

19 października 2015 r.

MSZ KRLD wzywa USA do zaprzestania bezpodstawnego unikania zawarcia traktatu pokojowego

Pjongjang, 17 października

MSZ KRLD wydał następujące oświadczenie:

Jak już dobrze wiadomo na świecie, podczas 70. Zgromadzenia Ogólnego ONZ KRLD ponownie wyjaśniła swoje słuszne i uczciwe stanowisko zastąpienia Koreańskiego Porozumienia o Zawieszeniu Broni traktatem pokojowym.

Było to podyktowane pilną potrzebą rozładowania niebezpieczeństwa wybuchu wojny stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Półwyspu Koreańskiego oraz stworzeniem warunków dla trwałego pokoju.

Mająca miejsce zeszłego sierpnia sytuacja na półwyspie, gdy to drobny przypadkowy incydent wywołał bardzo napiętą sytuację, wreszcie udowodniła, że zawieszenie broni nie wystarcza by zapobiec konfliktom i rozbroić niebezpieczeństwo wybuchu wojny.

Wielkie wysiłki doprowadziły do zawarcia porozumienia pomiędzy północą i południem dzięki miłującej pokój postawie i wielkiej cierpliwości KRLD, jednakże nie ma żadnej gwarancji, że umowa zostanie zachowana i realizowana zgodnie z założeniami.

To dlatego, że południowokoreańskie władze, które są stroną umowy, nie mają prerogatyw do dowodzenia południowokoreańskimi siłami zbrojnymi w każdej sytuacji, oraz nie są w stanie odrzucić wspólnych ćwiczeń wojskowych narzuconych przez USA.

Jasne jak słońce jest, że jeżeli ponownie wystąpi konflikt na obszarze wzdłuż Wojskowej Linii Demarkacyjnej z powodu eskalacji napięcia, to przerodzi się on w niekontrolowaną wojnę totalną.

Przebieg negocjacji prowadzonych do tej pory dla rozwiązania kwestii na Półwyspie Koreańskim wykazał, że żadna kwestia którą są zainteresowane odpowiednie kraje, w tym USA, nie może zostać rozwiązana, chyba zawrze się traktat pokojowy.

KRLD już raz omawiała kwestię denuklearyzacji podczas rozmów sześciostronnych, biorąc pod uwagę twierdzenia odpowiednich krajów, że kwestia denuklearyzacji powinna zostać omówiona przed wszystkim innym, a jednocześnie omówiła zarówno kwestię nuklearną, jak i zapewnienia pokoju. Jednakże wszystkie te dyskusje okazały się daremne, a nawet wtedy gdy osiągnięto częściowe porozumienie to nie zostało ono wdrożone.

Stało się tak głównie dlatego, że USA konsekwentnie realizowały swoją wrogą politykę wobec KRLD i przeprowadzały prowokacje militarne takie jak wielkoskalowe wspólne ćwiczenia wojskowe, a także rozlokowały uderzeniowe środki nuklearne w południowej Korei.

Aby położyć definitywne kres złemu cyklowi konfrontacji i napięcia konieczne jest zastąpienie zawieszenia broni traktatem pokojowym.

To są wnioski wyciągnięte przez KRLD.

Istnieją dwa sposoby na zapewnienie pokoju na półwyspie.

Pierwszym jest zimnowojenna droga, gdzie KRLD będzie musiała wzmocnić swoje zdolności samoobronne z siłami nuklearnymi jako ich rdzeń, aby poradzić sobie ze wzrastającymi amerykańskimi prowokacjami i zagrożeniem wojny nuklearnej.

Tylko dzięki odstraszaniu nuklearnemu KRLD totalna wojna na półwyspie została zażegnana.

Drugim sposobem jest wycofanie się przez USA ze swojej wrogiej polityki wobec KRLD i pozytywna odpowiedź na zaproszenie do zawarcia traktatu pokojowego, tak aby zapewnić prawdziwy i trwały pokój oparty na zaufaniu.

Kwestia zastąpienia zawieszenia broni traktatem pokojowym jest sprawą, w której Stany Zjednoczone powinny jako pierwsze podjąć odważną decyzję, oraz powinno się przyjąć pryncypialną umowę między KRLD i USA w tej sprawie.

ONZ również powinno pozytywnie wspierać zawarcie traktatu pokojowego, a tym samym spełniać swoją odpowiedzialność za położenie kresu sytuacji, w której jego kraj członkowski jest technicznie w stanie wojny z “Dowództwem ONZ” na Półwyspie Koreańskim.

Jeżeli budowanie zaufania pomiędzy KRLD i USA pomoże usunąć zagrożenie rychłej wojny, to możliwe jest ostateczne położenie kresu wyścigu zbrojeń oraz konsolidacja pokoju.

Amerykanie powinni porzucić ideę bezpodstawnego unikania kwestii zawarcia traktatu pokojowego oraz rozważnie podjąć właściwą decyzję.

Jeśli Amerykanie będą stronić od zawarcia traktatu pokojowego lub stawiać warunki nawet w tej chwili, gdy sytuacja na półwyspie osiągnęła decydujący punkt zwrotny, to ta postawa jasno pokaże światu, że nie mają oni zamiaru rezygnować ze swojej wrogiej polityki wobec KRLD.

Jeśli Amerykanie będą się trzymać swojej wrogiej polityki, to zobaczą jedynie nieograniczone wzmacniania odstraszających zdolności nuklearnych KRLD oraz wzrost jej rewolucyjnych sił zbrojnych, zdolnych do walki w każdej formie wojny wywołanej przez przeciwnika.

Biuletyn Ambasady KRL-D

19 października 2015 r.