12 lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wydało następujące oświadczenie:

Trzecia próba jądrowa KRLD jest zdecydowanym krokiem samoobronnym, w celu poradzenia sobie z wrogą polityką amerykańską, skierowaną przeciwko nam.

Wystrzelenie przez nas satelity Kwangmyongsong 3-2 w grudniu ubiegłego roku, było czynem pokojowym, który został przeprowadzony zgodnie z planem rozwoju nauki i technologii budownictwa gospodarczego i poprawy poziomu życia ludności.

Cały świat, w tym wrogie kraje, potwierdził wejście naszego satelity na orbitę i podziwiał rozwój naszej technologii kosmicznej. Jednak USA ponownie pogoniły RB ONZ by przyjęła nową “rezolucję z sankcjami” wobec KRLD, nazywając start naszego satelity naruszeniem “rezolucji” RB ONZ. Ingerowanie w nasze prawa do startów satelitarnych jest śmiertelnie niewybaczalnym wrogim aktem, ponieważ narusza on naszą suwerenność.

Początkowo, KRLD nie miała ani potrzeby, ani planu przeprowadzenia próby nuklearnej. Teraz, potencjał odstraszania nuklearnego KRLD stał się wystarczająco silny, aby precyzyjnie uderzyć w agresorów i pokonać ich za jednym zamachem.

Celem KRLD było skoncentrować swoje wysiłki na budownictwie gospodarczym i poprawie poziomu życia ludności, dzięki samoobronie jaką jest odstraszacz nuklearny zapewniony przez wielkich Generalissimusów Kim Il Sunga i Kim Dzong Ila.

KRLD była maksymalnie powściągliwa, gdy USA sfabrykowało “prezydenckie oświadczenie” przeciwko jej startom satelitarnym w celach pokojowych w kwietniu ubiegłego roku, nadużywając kompetencji RB ONZ. Jednak cierpliwość KRLD wyczerpała się gdy USA zintensyfikowało swoje wrogie działania i doprowadziło do przyjęcia “rezolucji z sankcjami” w RB ONZ przeciwko niej i jest dalekie od przeproszenia jej za bezmyślne naruszanie jej prawa do starów satelitarnych.

Głównym celem próby nuklearnej było wyrażenie rosnącego niezadowolenia i niechęci armii i ludu KRLD do bandyckiej i wrogiej polityki USA, oraz by zademonstrować zdolności Songun Korei do obrony swojej suwerenności aż do końca.

Próba nuklearna KRLD to tylko krok samoobrony, nie sprzeczny z żadnym prawem międzynarodowym. Stany Zjednoczone już dawno umieściły KRLD na swojej liście celów prewencyjnego ataku nuklearnego. Jest to całkowicie naturalne, aby to odstraszaniem nuklearnym reagować na coraz większe nuklearne zagrożenie ze strony USA.

KRLD wyszła z układu o nierozprzestrzenianie broni jądrowej w sposób legalny i wybrała drogę dostępu do odstraszania nuklearnego w celu ochrony najwyższych interesów kraju.

W całej historii ONZ odbyły się ponad 2 000 próby nuklearne, oraz przynajmniej 9 000 startów satelitarnych, jednak RB ONZ nigdy nie przyjęła rezolucji zakazującej wszelkich prób nuklearnych i startów satelitarnych. To USA przeprowadziło więcej testów nuklearnych i więcej startów satelitarnych niż jakikolwiek inny kraj, jednak tylko dla KRLD RB ONZ przygotowała “rezolucję” zakazującą testów nuklearnych i startów satelitarnych. To jest naruszenie prawa międzynarodowego i szczyt hipokryzji.

Gdyby RB ONZ była chociaż trochę bezstronna, to nie miałaby problemów ze zwiększaniem zdolności samoobronnych, naukowych i technologicznych suwerennego kraju, realizowanych w celach pokojowych, a z amerykańską polityką przeprowadzania prewencyjnych ataków nuklearnych, która jest zagrożeniem dla światowego pokoju i bezpieczeństwa.

Ostatnia próba nuklearna była podstawowym środkiem zaradczym podjętym przez KRLD, który i tak wykonała z maksymalną powściągliwością.

Jeśli wrogie podejście USA do KRLD się nie zmieni, nie pozostanie nam nic innego jak podjęcie kolejnych prób. Inspekcje statków i blokada morska prowadzone przez wrogie nam siły będą traktowane jako działania wojenne i mogą sprowokować bezlitosne ataki odwetowe ze strony KRLD.

USA ma do wyboru dwie opcje: albo będzie respektować prawo KRLD do starów satelitarnych i zapoczątkuje fazę rozluźnienia i stabilności na Półwyspie Koreańskim, albo dalej będzie utrzymywać swoją wrogą politykę, prowadzącą do zaogniania się sytuacji.

Jeśli USA wybierze drogę konfliktu, cały świat wyraźnie zobaczy jak armia i lud KRLD bronią swojej godności i suwerenności aż do końca, poprzez bitwę na śmieć i życie pomiędzy sprawiedliwością, a niesprawiedliwością, dokonując wielkiego rewolucyjnego wydarzenia jakim jest zjednoczenie narodowe i ostatecznie zwyciężając.