Biuletyn Ambasady KRLD

MSZ KRLD potępia USA za ich potworną zbrodnię

Pjongjang, 7 lipca (KCNA) — Minister Spraw Zagranicznych KRLD wydał w zeszły czwartek oświadczenie, w którym potępia USA za niesłychanie ohydną wrogość wobec KRLD.

Amerykanie odważyli się prowokować najwyższe kierownictwo KRLD w dniu 6 lipca, kiedy to ogłosili raport swojego Departamentu Stanu na temat “kwestii praw człowieka” KRLD, który jest raportem usianym kłamstwami i fałszerstwami, oraz listę celów specjalnych sankcji Departamentu Skarbu, w związku z tym raportem, napisano w oświadczeniu, dodając:

To co Amerykanie zrobili tym razem, nie zadowalając się jedynie złośliwym oczernianiem KRLD, jest najgorszym przestępstwem, które nie może zostać przebaczone.

Najwyższe przywództwo KRLD, które żołnierze i obywatele chronili kosztem swojego życia podążając za nim z całkowitym zaufaniem, reprezentuje godność i suwerenność KRLD oraz przeznaczenie wszystkich żołnierzy i obywateli.

Jednakże, Amerykanie odważyli się zakwestionować godność najwyższego przywództwa KRLD, co jest aktem przypominającym nowo narodzone szczenie nie czujące lęku przed tygrysem. Jest to najgorszą wrogością i otwartą deklaracją wojny przeciwko KRLD, jako że wykracza daleko poza konfrontację w “kwestii praw człowieka”.

Teraz, gdy Amerykanie przekroczyli “czerwoną linię” w generalnym pojedynku z KRLD popełniając takie po trzykroć przeklęte przestępstwo, KRLD ma uzasadnione prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zaradczych.

Aby poradzić sobie z panującą obecnie krytyczną sytuacją, MSZ KRLD stwierdza, co następuje:

Po pierwsze, Amerykanie powinni natychmiastowo i bezwarunkowo odwołać ostatnie sankcje, które odważyły się ranić godność najwyższego przywództwa KRLD.

Po drugie, każda dźwignia i kanał kontaktu dyplomatycznego pomiędzy KRLD i USA zostaną natychmiastowo przerwane, w przypadku gdy Amerykanie odmówią przyjęcia naszego żądania.

Od tej pory, jako że Amerykanie ogłosili wojnę z KRLD, każda kwestia pojawiająca się w stosunkach z USA będzie rozwiązywana zgodnie z prawem wojennym.

Po trzecie, KRLD podejmie najcięższe środki zaradcze by stanowczo rozbić wrogość USA, w związku z faktem, że ich wroga polityka osiągnęła najgorszy etap ranienia godności najwyższego przywództwa.

Amerykańskie kręgi władzy gorzką się przekonają, jak głupim i lekkomyślnym czynem to było.

Biuletyn Ambasady KRLD