Parę dni temu rewolucyjny rząd Republiki Kuby wydał oświadczenie potępiające ogłoszenie nowej polityki administracji Trumpa wobec Kuby, która jest kontynuacją wewnętrznego sabotażu i sankcji gospodarczych.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, w swoim oświadczeniu, stanowczo potępił nową politykę USA wobec Kuby, która ujawnia prawdziwy cel USA jakim jest doprowadzenie do upadku ustroju socjalistycznego na Kubie poprzez wywoływanie wewnętrznej niestabilności i dalsze zacieśnianie blokady Kuby pod szyldem “amerykańskiej demokracji i wolności” oraz “praw człowieka”.

To nic zaskakującego, że administracja Trumpa zniosła wszystkie rzekomo “złe” porozumienia zawarte przez administrację Obamy, napisano w oświadczeniu i kontynuowano:

Kolejni władcy USA wykorzystywali wszelkiego rodzaju środki i sposoby do obalania niepodległych i postępowych narodów oraz w celu ustanowienia rządu światowego USA, a także nie wahały się negować międzynarodowych porozumień i zobowiązań.

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w tym, że Porozumienie Ramowe KRLD-USA osiągnięte za rządów Clintona zostało uchylone przez administrację Busha, a podpisane w czasach administracji Obamy porozumienie paryskie zostało odrzucone przez administrację Trumpa.

Imperialistycznymi cechami charakterystycznymi dla USA jest izolowanie i blokowanie państw niezależnych od nich, posługując się środkami politycznymi, gospodarczymi, wojskowymi i dyplomatycznymi, obalanie rządów i lekkomyślne zachowanie, nie bacząc na konsekwencje, deptanie wszystkiego, co nie jest na ich korzyść.

Obecna sytuacja pilnie wymaga od narodów wszystkich krajów aspirujących ku niepodległości by dalej wzmacniały swoją jedność i solidarność w celu powstrzymania długich łap i arbitralności USA oraz doprowadzenia do zapanowania prawdziwej międzynarodowej sprawiedliwości.

KRLD jak zawsze będzie w pełni popierać i dopingować Partię, rząd i obywateli Kuby w ich walce o niepodległość przeciwko imperializmowi i o socjalizm, stojąc z nimi ramię w ramię.

Źródło: KCNA