Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD, w odpowiedzi na pytania zadane przez KCNA w odniesieniu do faktu, że USA ujawniły swój dwulicowych charakter i podwójne standardy odmawiając KRLD prawa do wystrzelenia satelity na orbitę w celach pokojowych, podał następującą odpowiedź:

Stany Zjednoczone, które przeforsowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ “rezolucję” przeciwko wystrzeleniu przez KRLD satelity Kwangmyongsong 3-2, wspierają i bronią wystrzelenie południowokoreańskiej satelity Naro, obiektu światowej krytyki i drwin.

Rzecznik Departamentu Stanu USA ogłosił, że południowa Korea prowadzi program kosmiczny w sposób odpowiedzialny i wyjaśniał, że nie służy do celów wojskowych, więc podejście południowej Korei jest zupełnie inne od północnej. Jest to kompletne wykręcanie kota ogonem.

USA bez żadnego sensownego powodu odmówiło KRLD prawa do wystrzelenia satelity, ale ślepo pobłaża wystrzeleniu satelity przez swoją południowokoreańską marionetkę. To jest szczyt bezczelności i dwulicowości. Pomyślne wystrzelenie satelity Kwangmyongsong 3-2 przez KRLD było wykorzystaniem prawa przysługującego suwerennemu narodowi, zgodnie z powszechnie uznawanym prawem międzynarodowym. Nawet profesjonalne instytucje w USA, nie mówiąc już o społeczności międzynarodowej przyznały, że satelita KRLD krąży wokół swojej orbity.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że USA dokonało niesamowicie wrogiego aktu świadomie negując niezależne i słuszne prawo KRLD do umieszczenia satelity na orbicie. Pokazuje to, że USA od początku miała zamiar użyć pretekstu wystrzelenia satelity, jako nowej okazji do izolowania KRLD.

USA niesłusznie stara się wprowadzać nowe “rezolucje” RB ONZ, które powołuje gdy tylko nadarza się okazja do odmówienia KRLD prawa do wystrzelenia satelity.

Zmusili Radę Bezpieczeństwa ONZ by wyegzekwowała wrogą politykę dążenia do zablokowania badań naukowych KRLD w przestrzeni kosmicznej, oraz jej rozwoju gospodarczego. Deptanie powszechnie uznanego prawa międzynarodowego odzwierciedla ogólną wolę społeczności międzynarodowej do pogwałcenia podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, która nawołuje do poszanowania suwerenności każdego kraju, oraz zapewnia bezstronność.

W ubiegłym roku, Stany Zjednoczone pozwoliły swoim południowokoreańskim marionetkom na drastyczne zwiększenie zasięgu swoich rakiet, co pogwałciło przyjęty przez nich samych system nierozprzestrzeniania broni rakietowej, zwiększając tym samym napięcie w regionie.

Wciąż pomijana jest bandycka logika USA, że kukiełki mogą robić co im się podoba, a kraje wrogo nastawione wobec ich polityki nie mogą nic. Obecnie panujące prawo do egzystencji opiera się na prawu dżungli. Oto jest obraz dzisiejszego świata.

Amerykański sposób myślenia, oraz amerykańskie standardy mogą działać w innych krajach, ale nigdy w KRLD.

Armia i lud KRLD podjęły wszelkie środki walki w obronie godności i suwerenności kraju.

Amerykańska bezczelna dwulicowość i niesamowicie wrogie działania, zobowiązują KRLD do stawienia im czoła.